Kvann (Angelica archangelica)
Viltvoksende
norske
medisinplanter
Einer (Juniperus communis)

Startside > Urtemedisin > Viltvoksende norske medisinplanter

 

Denne siden viser en oversikt over viltvoksende norske planter som kan brukes som medisin eller som det er knyttet folkemedisinsk tradisjon til i Norge. I tillegg er det tatt med en del planter som primært brukes som mat eller krydder. Oversikten er bygd opp systematisk og starter med kryptogamene (alger, sopp, lav og moser). Så følger karsporeplantene (kråkefotplanter, sneller og bregner) før den går over til frøplantene (nakenfrøete, tofrøbladete og enfrøbladete planter). Norske og vitenskapelige navn, og rekkefølgen på plantene i oversikten, følger Gyldendals store nordiske flora fra 2007. I siste utgave av Norsk flora fra 2022 er noen av artene flyttet til andre familier, en del arter har fått annet vitenskapelig navn, og rekkefølgen på familiene er også noe endret, men dette er det foreløpig ikke tatt hensyn til på denne siden.

Lenkene peker til informasjonssider om plantene i Urtekildens Planteleksikon (Faktaside), til sider med fotografier og korte omtaler av plantene i Bildegalleri medisinplanter (Bildeside) og til sider med tegninger av plantene hentet fra gamle urtebøker og floraer (Tegninger).

 

Kodebokstaver i tabellen:

M = Medisin. Planten kan brukes som medisin, eller det er knyttet folkemedisinsk tradisjon til urten. Når M har grønn farge betyr det at planten er en viktig og trygg urt som kan inngå i et husapotek med medisinplanter.

S = Spiselig. Planten er spiselig eller har spiselige deler som kan brukes som mat eller krydder.

G = Giftig. Planten (eller deler av den) er giftig og egner seg ikke til selvmedisinering eller til å bruke som mat. Når G har rød farge betyr det at planten kan være dødelig giftig.


 
  KRYPTOGAMER              
  ALGER              
  Blæretang (Fucus vesiculosus) M S     > Faktaside > Bildeside  
  Fingertare (Laminaria digitata) M S     > Faktaside > Bildeside  
  Krusflik (Chondrus crispus) M S     > Faktaside    
  Vorteflik (Gigartina stellata) M S     > Faktaside    
  Søl (Palmaria palmata) M S     > Faktaside > Bildeside  
  Havsalat (Ulva lactuca) M S     > Faktaside    
                 
  SOPP              
  Chaga / kreftkjuke (Inonotus obliquus) M       > Faktaside > Bildeside  
  Reishi / Lakkjuke (Ganoderma lucidum) M       > Faktaside > Bildeside  
  Flatkjuke (Ganoderma applanatum) M       > Faktaside > Bildeside  
  Knuskkjuke (Fomes fomentarius) M       > Faktaside > Bildeside  
  Rødrandkjuke (Fomitopsis pinicola) M       > Faktaside > Bildeside  
  Knivkjuke (Piptoporus betulinus) M       > Faktaside > Bildeside  
  Blågrå østerssopp (Pleurotus ostreatus) M S     > Faktaside > Bildeside  
  Silkekjuke (Trametes versicolor) M       > Faktaside > Bildeside  
  Piggsvinsopp (Hericium erinaceus) M S     > Faktaside    
  Kløyvsopp (Schizophyllum commune) M       > Faktaside    
  Steinsopp (Boletus edulis) M S     > Faktaside    
  Kantarell (Cantharellus cibarius) M S     > Faktaside > Bildeside  
  Honningsopp (Armillaria mellea) M (S) G   > Faktaside > Bildeside  
  Vorterøyksopp (Lycoperdon perlatum) M S     > Faktaside > Bildeside  
  Rød fluesopp (Amanita muscaria) M (S) G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Heksekost (Taphrina betulina) M       > Faktaside > Bildeside  
  Meldrøye (Claviceps purpurea) M   G   > Faktaside    
                 
  LAV              
  Islandslav (Cetraria islandica) M S     > Faktaside > Bildeside  
  Reinlav (Cladonia spp.) M S     > Faktaside > Bildeside  
  Bikkjenever (Peltigera canina) M       > Faktaside > Bildeside  
  Grønnever (Peltigera aphthosa) M       > Faktaside > Bildeside  
  Lungenever (Lobaria pulmonaria) M       > Faktaside > Bildeside  
  Bleiktjafs (Evernia prunastri) M       > Faktaside > Bildeside  
  Elghornslav (Pseudevernia furfuracea) M       > Faktaside > Bildeside  
  Strylav (Usnea spp.) M       > Faktaside > Bildeside  
  Ulvelav (Letharia vulpina)     G   > Faktaside > Bildeside  
  Vanlig messinglav (Xanthoria parietina) M         > Bildeside  
                 
  MOSER              
  Torvmoser (Sphagnum spp.) M       > Faktaside > Bildeside  
  Bjørnemose (Polytrichum commune)           > Bildeside  
                 
  KARSPOREPLANTER              
  KRÅKEFOTPLANTER              
  Lusegras (Huperzia selago) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Myk kråkefot (Lycopodium clavatum) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  Snelleplanter              
  Åkersnelle / kjerringrokk (Equisetum arvense) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Skavgras (Equisetum hyemale) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  Bregner              
  Ormetunge (Ophioglossum vulgatum) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Marinøkkel (Botrychium lunaria)   S       > Bildeside  
  Sisselrot (Polypodium vulgare) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Einstape (Pteridium aquilinum) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Strutseving (Matteuccia struthiopteris)   S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Ormetelg (Dryopteris filix-mas) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Bjønnkam (Blechnum spicant) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  FRØPLANTER              
  Nakenfrøete planter (bartrær)              
  FURUFAMILIEN              
  Gran (Picea abies) M S     > Faktaside  > Bildeside > Tegninger
  Europalerk (Larix decidua) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Furu (Pinus sylvestris) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  SYPRESSFAMILIEN              
  Einer (Juniperus communis) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  BARLINDFAMILIEN              
  Barlind (Taxus baccata) M   G   > Faktaside  > Bildeside > Tegninger
                 
  Dekkfrøete planter - tofrøbladete planter              
  VIERFAMILIEN (PILEFAMILIEN)              
  Selje (Salix caprea) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Osp (Populus tremula) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  PORSFAMILIEN              
  Pors (Myrica gale) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  BJØRKEFAMILIEN              
  Hengebjørk (Betula pendula) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Bjørk (Betula pubescens) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Dvergbjørk (Betula nana) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Svartor (Alnus glutinosa) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Gråor (Alnus incana) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  HASSELFAMILIEN              
  Hassel (Corylus avellana) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  BØKEFAMILIEN              
  Bøk (Fagus sylvatica) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Sommereik (Quercus robur) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  ALMEFAMILIEN              
  Alm (Ulmus glabra) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  HAMPEFAMILIEN              
  Humle (Humulus lupulus) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  NESLEFAMILIEN              
  Stornesle (Urtica dioica) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Smånesle (Urtica urens) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  SANDELTREFAMILIEN              
  Misteltein (Viscum album) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  PIPEURTFAMILIEN              
  Pipeurt (Aristolochia clematitis) M   G    > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  SLIREKNEFAMILIEN              
  Høymol (Rumex longifolius) M S     > Faktaside > Bildeside  
  Krushøymol (Rumex crispus) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Småsyre (Rumex acetosella) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Engsyre (Rumex acetosa) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Fjellsyre (Oxyria digyna) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Harerug (Bistorta vivipara) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Tungras (Polygonum aviculare) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Vasspepper (Persicaria hydropiper) M S     > Faktaside    
  Parkslirekne (Reynoutria japonica) M       > Faktaside > Bildeside  
                 
  MELDEFAMILIEN              
  Meldestokk (Chenopodium album) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Tangmelde (Atriplex prostrata subsp. prostrata)   S       > Bildeside > Tegninger
  Salturt (Salicornia europaea)   S       > Bildeside > Tegninger
                 
  NELLIKFAMILIEN              
  Strandarve (Honkenya peploides)   S       > Bildeside > Tegninger
  Vassarve (Stellaria media) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Brokkurt (Herniaria glabra) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Klinte (Agrostemma githago) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Engsmelle (Silene vulgaris) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Såpeurt (Saponaria officinalis) M   G   > Faktaside  > Bildeside > Tegninger
                 
  NØKKEROSEFAMILIEN              
  Hvit nøkkerose (Nymphaea alba) M S G   > Faktaside  > Bildeside > Tegninger
  Gul nøkkerose (Nuphar lutea) M S G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  SOLEIEFAMILIEN              
  Trollbær (Actaea spicata) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Soleihov (Caltha palustris) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Akeleie (Aquilegia vulgaris) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Tyrihjelm (Aconitum septentrionale) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Kubjelle (Pulsatilla pratensis) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Mogop (Pulsatilla vernalis) M       > Faktaside > Bildeside  
  Hvitveis (Anemone nemorosa) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Blåveis (Hepatica nobilis) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Engsoleie (Ranunculus acris) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Krypsoleie (Ranunculus repens)     G     > Bildeside > Tegninger
  Tiggersoleie (Ranunculus sceleratus)     G     > Bildeside > Tegninger
  Grøftesoleie (Ranunculus flammula)     G     > Bildeside > Tegninger
  Vårkål (Ranunculus ficaria) M S G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  BERBERISFAMILIEN              
  Berberis (Berberis vulgaris) M S G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  VALMUEFAMILIEN              
  Kornvalmue (Papaver rhoeas) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Svaleurt (Chelidonium majus) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  JORDRØYKFAMILIEN              
  Jordrøyk (Fumaria officinalis) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  KORSBLOMSTFAMILIEN              
  Veisennep (Sisymbrium officinale) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Løkurt (Alliaria petiolata) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Russekål (Bunias orientalis)   S       > Bildeside  
  Dagfiol (Hesperis matronalis) M S     > Faktaside > Bildeside  
  Vinterkarse (Barbarea vulgaris) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Bekkekarse (Cardamine amara)   S       > Bildeside  
  Engkarse (Cardamine pratensis) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Rosettkarse (Cardamine hirsuta)   S       > Bildeside  
  Skjørbuksurt (Cocklearia officinalis) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Gjetertaske (Capsella bursa-pastoris) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Pengeurt (Thlaspi arvense) M S       > Bildeside  
  Strandreddik (Cakile maritima) M S       > Bildeside > Tegninger
  Strandkål (Crambe maritima)   S       > Bildeside  
                 
  SOLDOGGFAMILIEN              
  Rundsoldogg (Drosera rotundifolia) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Smalsoldogg (Drosera longifolia) M         > Bildeside  
                 
  BERGKNAPPFAMILIEN              
  Smørbukk (Hylotelephium maximum) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Hvitbergknapp (Sedum album) M S       > Bildeside  
  Bitterbergknapp (Sedum acre) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Rosenrot (Rhodiola rosea) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  SILDREFAMILIEN              
  Nyresildre (Saxifraga granulata) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  JÅBLOMFAMILIEN              
  Jåblom (Parnassia palustris) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  ROSEFAMILIEN              
  Knollmjødurt (Filipendula vulgaris) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Mjødurt (Filipendula ulmaria) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Molte (Rubus chamaemorus) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Teiebær (Rubus saxatilis) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Bringebær (Rubus idaeus) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Bjørnebær (Rubus fruticosus) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Ville rosearter (Rosa spp.) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Åkermåne (Agrimonia eupatoria) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Blodtopp (Sanguisorba officinalis) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Reinrose (Dryas octopetala) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Kratthumleblom (Geum urbanum) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Enghumleblom (Geum rivale) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Myrhatt (Comarum palustre) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Gåsemure (Potentilla anserina) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Tepperot (Potentilla erecta) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Krypmure (Potentilla reptans) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Markjordbær (Fragaria vesca) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Fjellmarikåpe (Alchemilla alpina) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Marikåpe (Alchemilla vulgaris) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Rogn (Sorbus aucuparia) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Parkhagtorn (Crataegus laevigata) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Hagtorn (Crataegus monogyna) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Slåpetorn (Prunus spinosa) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Hegg (Prunus padus) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  ERTEBLOMSTFAMILIEN              
  Gyvel (Cytisus scoparius) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Hagelupin (Lupinus polyphyllus) M   G   > Faktaside > Bildeside  
  Gjerdevikke (Vicia sepium)   S       > Bildeside > Tegninger
  Knollerteknapp (Lathyrus linifolius)   S       > Bildeside > Tegninger
  Tornbeinurt (Ononis spinosa) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Legesteinkløver (Melilotus officinalis) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Hvitkløver (Trifolium repens) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Rødkløver (Trifolium pratense) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Tiriltunge (Lotus corniculatus) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Rundbelg (Anthyllis vulneraria) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  GJØKESYREFAMILIEN              
  Gjøkesyre (Oxalis acetosella) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  STORKENEBBFAMILIEN              
  Blodstorkenebb (Geranium sanguineum) M       > Faktaside  > Bildeside > Tegninger
  Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Stankstorkenebb (Geranium robertianum) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Tranehals (Erodium cicutarium) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  LINFAMILIEN              
  Vill-lin (Linum catharticum) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  VORTEMELKFAMILIEN              
  Åkervortemelk (Euphorbia helioscopia) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  BLÅFJÆRFAMILIEN              
  Storblåfjær (Polygala vulgaris) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Bitterblåfjær (Polygala amarella) M       > Faktaside > Bildeside  
                 
  TROLLHEGGFAMILIEN              
  Trollhegg (Frangula alnus) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Geitved (Rhamnus catharticus) M   G   > Faktaside  > Bildeside > Tegninger
                 
  LINDEFAMILIEN              
  Lind (Tilia cordata) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  KATTOSTFAMILIEN              
  Moskuskattost (Malva moschata) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Apotekerkattost (Malva sylvestris) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  KRISTTORNFAMILIEN              
  Kristtorn (Ilex aquifolium) M   G   > Faktaside  > Bildeside > Tegninger
                 
  TYSBASTFAMILIEN              
  Tysbast (Daphne mezereum) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  SØLVBUSKFAMILIEN              
  Tindved (Hippophae rhamnoides) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  PERIKUMFAMILIEN              
  Prikkperikum (Hypericum perforatum) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  FIOLFAMILIEN              
  Marsfiol (Viola odorata) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Stemorsblomst (Viola tricolor) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  KATTEHALEFAMILIEN              
  Kattehale (Lythrum salicaria) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  MJØLKEFAMILIEN              
  Geitrams (Chamerion angustifolium) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Krattmjølke (Epilobium montanum) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  HESTERUMPEFAMILIEN              
  Hestetrumpe (Hippuris vulgaris) M S       > Bildeside  
                 
  BERGFLETTEFAMILIEN              
  Bergflette (Hedera helix) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  SKJERMPLANTEFAMILIEN              
  Sanikel (Sanicula europaea) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Hundekjeks (Anthriscus sylvestris) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Spansk kjørvel (Myrrhis odorata) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Jordnøtt (Conopodium majus)   S       > Bildeside  
  Gjeldkarve (Pimpinella saxifraga) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Skvallerkål (Aegopodium podagraria) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Hundepersille (Aethusa cynapium) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Giftkjeks (Conium maculatum) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Selsnepe (Cicuta virosa) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Karve (Carum carvi) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Strandkjeks (Ligusticum scoticum) M S     > Faktaside  > Bildeside > Tegninger
  Sløke (Angelica sylvestris) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Kvann (Angelica archangelica) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Mesterrot (Peucedanum ostruthium) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Kystbjørnekjeks (Heracleum sphondylium) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  VINTERGRØNNFAMILIEN              
  Legevintergrønn (Pyrola rotundifolia) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Olavsstake (Moneses uniflora) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Bittergrønn (Chimaphila umbellata) M       > Faktaside   > Tegninger
                 
  LYNGFAMILIEN              
  Greplyng (Loiseleuria procumbens) M         > Bildeside > Tegninger
  Finnmarkspors (Rhododendron tomentosum) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Røsslyng (Calluna vulgaris) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Hvitlyng (Andormeda polifolia) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Tranebær (Oxycoccus spp.) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Rypebær (Arctous alpina / Arctostaphylos alpina) M S (G)   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Melbær (Arctostaphylos uva-ursi) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Blåbær (Vaccinium myrtillus) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Blokkebær (Vaccinium uliginosum) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  KREKLINGFAMILIEN              
  Krekling (Empetrum nigrum) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  NØKLEBLOMFAMILIEN              
  Marianøkleblom (Primula veris) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Kusymre (Primula vulgaris) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Fredløs (Lysimachia vulgaris) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Krypfredløs (Lysimachia nummularia) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Nonsblom (Lysimachia arvensis) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  OLIVENTREFAMILIEN              
  Ask (Fraxinus excelsior) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Syrin (Syringa vulgaris)   S     > Faktaside > Bildeside  
  Liguster (Ligustrum vulgare) (M)   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  SØTEROTFAMILIEN              
  Søterot (Gentiana purpurea) M       > Faktaside > Bildeside  
                 
  BUKKEBLADFAMILIEN              
  Bukkeblad (Menyanthes trifoliata) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  MAUREFAMILIEN              
  Myske (Galium odoratum) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Gulmaure (Galium verum) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Klengemaure (Galium aparine) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  FJELLFLOKKFAMILIEN              
  Fjellflokk (Polemonium caeruleum) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  VINDELFAMILIEN              
  Neslesnyltetråd (Cuscuta europaea) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  RUBLADFAMILIEN              
  Legesteinfrø (Lithospermum officinale) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Ormehode (Echium vulgare) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Lungeurt (Pulmonaria officinalis) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Valurt (Symphytum officinale) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Oksetunge (Anchusa officinalis) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Østersurt (Mertensia maritima)   S       > Bildeside  
  Forglemmegei (Myosotis sp.) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Hundetunge (Cynoglossum officinale) M       > Faktaside  > Bildeside > Tegninger
                 
  LEPPEBLOMSTFAMILIEN              
  Skjoldbærer (Scutellaria galericulata) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Døvnesle (Lamium album) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Gulltvetann (Lamiastrum galeobdolon) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Skogsvinerot (Stachys sylvatica) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Åkersvinerot (Stachys palustris) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Korsknapp (Glechoma hederacea) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Blåkoll (Prunella vulgaris) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Kransmynte (Clinopodium vulgare) M S     > Faktaside > Bildeside  
  Bergmynte (Origanum vulgare) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Kryptimian (Thymus serpyllum) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Klourt (Lycopus europaeus) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Åkermynte (Mentha arvensis) M S     > Faktaside  > Bildeside > Tegninger
                 
  SØTVIERFAMILIEN              
  Bulmeurt (Hyoscyamus niger) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Svartsøtvier (Solanum nigrum) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Slyngsøtvier (Solanum dulcamara) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Piggeple (Datura stramonium) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  MASKEBLOMSTFAMILIEN              
  Filtkongslys (Verbascum thapsus) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Mørkkongslys (Verbascum nigrum) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Brunrot (Scrophularia nodosa) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Torskemunn (Linaria vulgaris) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Murtorskemunn (Cymbalaria muralis)   S       > Bildeside > Tegninger
  Revebjelle (Digitalis purpurea) M   G   > Faktaside  > Bildeside > Tegninger
  Legeveronika (Veronica officinalis) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Bekkeveronika (Veronica beccabunga) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Øyentrøst (Euphrasia spp.) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Myrklegg (Pedicularis palustris) M   G     > Bildeside  
                 
  BLÆREROTFAMILIEN              
  Tettegras (Pinguicula vulgaris) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  KJEMPEFAMILIEN              
  Groblad (Plantago major) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Dunkjempe (Plantago media) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Smalkjempe (Plantago lanceolata) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Strandkjempe (Plantago maritima)   S       > Bildeside > Tegninger
                 
  MOSKUSURTFAMILIEN              
  Rødhyll (Sambucus racemosa) M S G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Svarthyll (Sambucus nigra) M S G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Korsved (Viburnum opulus) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  LINNEAFAMILIEN              
  Linnea (Linnaea borealis) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  KAPRIFOLFAMILIEN              
  Vivendel (Lonicera periclymenum) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Kaprifol (Lonicera caprifolium) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Leddved (Lonicera xylosteum) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  VENDELROTFAMILIEN              
  Vendelrot (Valeriana spp.) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  KARDEBORREFAMILIEN              
  Blåknapp (Succisa pratensis) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Rødknapp (Knautia arvensis) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  KLOKKEFAMILIEN              
  Blåklokke (Campanula rotundifolia) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Storklokke (Campanula latifolia)   S       > Bildeside  
  Ugrasklokke (Campanula rapunculoides)   S       > Bildeside > Tegninger
                 
  KURVPLANTEFAMILIEN              
  Hjortetrøst (Eupatorium cannabinum) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Gullris (Solidago virgaurea) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Tusenfryd (Bellis perennis) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Strandstjerne (Tripolium pannonicum)   S       > Bildeside  
  Kattefot (Antennaria dioica) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Flikbrønsle (Bidens tripartita) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Nyseryllik (Achillea ptarmica) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Ryllik (Achillea millefolium) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Prestekrage (Leucanthemum vulgare) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Tunbalderbrå (Lepidotheca suaveolens) M S     > Faktaside > Bildeside  
  Reinfann (Tanacetum vulgare) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Burot (Artemisia vulgaris) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Malurt (Artemisia absinthium) M S G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Solblom (Arnica montana) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Åkersvineblom (Senecio vulgaris) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Landøyde (Senecio jacobaea) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Hestehov (Tussilago farfara) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Legepestrot (Petasites hybridus) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Storborre (Arctium lappa) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Hvitbladtistel (Cirsium heterophyllum) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Jærtistel (Serratula tinctoria) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Geitskjegg (Tragopogon pratensis) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Åkerdylle (Sonchus arvensis) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Stivdylle (Sonchus asper) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Haredylle (Sonchus oleraceus) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Turt (Cicerbita alpina) M S     > Faktaside  > Bildeside > Tegninger
  Løvetann (Taraxacum officinale) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Hårsveve (Pilosella officinarum) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  Dekkfrøete planter - enfrøbladete planter              
  TREBLADFAMILIEN              
  Firblad (Paris quadrifolia) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  KONVALLFAMILIEN              
  Liljekonvall (Convallaria majalis) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Kantkonvall (Polygonatum odoratum) M S G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Storkonvall (Polygonatum multiflorum) M S G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Kranskonvall (Polygonatum verticillatum) M   G   > Faktaside > Bildeside  
                 
  LØKFAMILIEN              
  Seiersløk (Allium victorialis) M S     > Faktaside > Bildeside  
  Grasløk (Allium schoenoprasum) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Ramsløk (Allium ursinum) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Vill-løk (Allium oleraceum) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Bendelløk (Allium scorodoprasum) M S     > Faktaside > Bildeside  
  Strandløk (Allium vineale) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  GIFTLILJEFAMILIEN              
  Nyserot (Veratrum album) M   G   > Faktaside  > Bildeside > Tegninger
                 
  LILJEFAMILIEN              
  Gullstjerne (Gagea lutea)   S       > Bildeside > Tegninger
                 
  SVERDLILJEFAMILIEN              
  Sverdlilje (Iris pseudacorus) M   G   > Faktaside  > Bildeside > Tegninger
                 
  ORKIDÉFAMILIEN              
  Marisko (Cypripedium calceolus) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Flekkmarihånd (Dactylorhiza maculata) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  KALMUSROTFAMILIEN              
  Kalmusrot (Acorus calamus) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  ANDEMATFAMILIEN              
  Andemat (Lemna minor) M       > Faktaside > Bildeside  
                 
  VASSGROFAMILIEN              
  Vassgro (Alisma plantago-aquatica) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  SAULØKFAMILIEN              
  Fjæresauløk (Triglochin maritima)   S G     > Bildeside > Tegninger
                 
  DUNKJEVLEFAMILIEN              
  Bred dunkjevle (Typha latifolia) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Smal dunkjevle (Typha angustifolia) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  SIVFAMILIEN              
  Lyssiv (Juncus effusus) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  STARRFAMILIEN              
  Skogsivaks (Scirpus sylvaticus)   S       > Bildeside  
  Sandstarr (Carex arenaria) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
                 
  GRASFAMILIEN              
  Svimling (Lolium temulentum) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Kveke (Elytrigia repens) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Marigras (Hierochloë odorata) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Gulaks (Anthoxanthum odoratum) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger
  Takrør (Phragmites australis) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger

© Urtekilden
 Rolv Hjelmstad, Fagerhaugvegen 55, 7347 Oppdal
  Tlf. 412 79 243.    E-post: post@rolv.no
 
Tekst og bilder på faktasidene og bildesidene er copyrightbeskyttet og må ikke publiseres andre steder, verken elektronisk eller på trykk, uten skriftlig tillatelse fra Urtekilden.