Tegninger av medisinplanter
Illustrasjoner fra gamle floraer og urtebøker

Startside > Bilder > Tegninger > Krushøymol  

Krushøymol
Rumex crispus
Illustrasjon fra J.G. Sturm: Deutschlands Flora in Abbildungen (1796).
Illustrasjon fra Korsmos ugrasplansjer.
Faktaside om krushøymol
Artsoversikt tegninger
© Urtekilden