Tegninger av medisinplanter
Illustrasjoner fra gamle floraer og urtebøker

Startside > Bilder > Tegninger > Blåknapp  

Blåknapp
Succisa pratensis
Illustrasjonen er hentet fra C.A.M. Lindman: Nordens Flora
Faktaside om blåknapp

Artsoversikt tegninger

© Urtekilden