Tegninger av medisinplanter
Illustrasjoner fra gamle floraer og urtebøker

Startside > Bilder > Tegninger > Småsyre  

Småsyre
Rumex acetosella
Illustrasjon fra J.G. Sturm: Deutschlands Flora in Abbildungen (1796).
Illustrasjon fra Korsmos ugrasplansjer
Faktaside om småsyre
Artsoversikt tegninger
© Urtekilden