Bildegalleri medisinplanter
Medisin-, krydder- og matplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Medisinplanter > Nyserot  

Nyserot
Veratrum album
Hvit nyserot (Veratrum album subsp. album)
Hvit nyserot (Veratrum album subsp. album)
Hvit nyserot (Veratrum album subsp. album)
Finnmarksnyserot (Veratrum album subsp. virescens)
Finnmarksnyserot (Veratrum album subsp. virescens)
Finnmarksnyserot (Veratrum album subsp. virescens)
Finnmarksnyserot (Veratrum album subsp. virescens) fotografert ved Tanafjorden i Finnmark.
Sterile bladskudd av finnmarksnyserot (Veratrum album subsp. virescens) fotografert ved Tanafjorden i Finnmark.

Navnet nyserot kommer av at tørket og pulverisert rotstokk fremkaller en kraftig nysing. I oldtiden ble urten brukt mot en rekke sykdommer, da man anså at å nyse eller kaste opp fjernet det syke fra kroppen. Folkemedisinsk ble ekstrakter av rotstokkene anvendt som et krampeløsende, svettedrivende og avførende middel, og til behandling av bl.a. urinsyregikt, revmatiske smerter og nevralgier. Rotstokken av nyserot inneholder en rekke giftige alkaloider som senker blodtrykket, virker hjerteberoligende og oppmykende på blodårene, og senker pulsen og åndedrettet. Utvortes ble rotstokken av nyserot tidligere brukt som middel mot skabb, lus, lopper og andre skadeinsekter, og ved revmatiske plager. Nyserot er en svært giftig plante, og medisinsk bruk av urten er i våre dager lite aktuelt.

Faktaside om nyserot

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.
Bildeoversikt medisinplanter