Bildegalleri medisinplanter
Medisin-, krydder- og matplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Medisinplanter > Kattefot  

Kattefot
Antennaria dioica
Kattefot er en astringerende, aromatisk urt som har urindrivende virkning og stimulerer leveren og galleblæren. Den brukes innvortes ved lever- og galleblæreplager, hepatitt og diaré. Utvortes kan den brukes som gurglevann ved betente mandler og som skyllemiddel ved skjedebetennelse. I norsk folkemedisin var planten tidligere mye brukt, særlig mot utslett og andre slags hudsykdommer. Også i Mellom-Europa benyttet man kattefot, men her først og fremst ved gallesykdommer og luftveislidelser. Som medisinplante har ikke kattefot nevneverdig betydning i våre dager.
Faktaside om kattefot

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.
Bildeoversikt medisinplanter