Urtekildens planteleksikon

Startside > Urtemedisin > Medisinplanter > ISLANDSLAV   

ISLANDSLAV
Cetraria islandica
 
ANDRE NORSKE NAVN
Islandsmose, islandsk lav, brødmose, brødlav, matmose, ælsnæver, brestemose, ørelav, dravlemose, fiskemose, grisemose, smittemose, fjellgras.
 
VITENSKAPELIG NAVN / SYNONYMER
Cetraria islandica (L.) Ach.
Lichen islandicus L.
 
NAVN PÅ ANDRE SPRÅK
SAMISK:  Sárvajeagil / Skaaltje.
SVENSK:  Islandslav / Islandsmossa.
DANSK:  Islandsk mos / Islandsk lav / Islandslav.
ISLANDSK:  Fjallagrös.
FINSK:  Islanninjäkälä / Isohirvenjäkälä.
ENGELSK:  Iceland lichen / Iceland moss.
TYSK:  Isländisches Flechte / Isländisches Moos / Brockenmoos / Heideflechte / Rispel.
FRANSK:  Lichen d'Islande.
SPANSK:  Liquen islandico.
 
FAMILIE
Fargelavfamilien (Parmeliaceae).
Foto ©: Rolv Hjelmstad
Flere bilder av islandslav

BOTANISK BESKRIVELSE
Islandslav er en buskformet, opprett eller mer eller mindre nedliggende lav som vokser i matter som blir opp til 10 cm høye. Det vegetative plantelegemet (tallus) er moderat innskåret og grenet, og løst festet til underlaget. Fargen er normalt grågrønn, gråbrun eller mørkt brun, og som regel rød ved basis. I tørr tilstand er islandslav svært sprø. Lobene er matte eller glinsende, av varierende bredde, mer eller mindre renneformede og med trådformede cilier og stilkete pyknidier i kanten. Undersiden har tallrike flatestilte pseudocyfeller. Dette er hull i barklaget hvor hvite sopphyfer fra marglaget stikker fram. Av og til kan man finne brune apothecier på oversiden av ekstremt brede og butte fliker.
 
UTBREDELSE
Islandslav er vidt utbredt i nordlige og alpine områder i Europa, Asia, Nord-Amerika, Arktis og Antarktis. I Norge vokser islandslav over hele landet, både i lavlandet og i fjellet, men finnes mer sparsomt nordpå enn i sør. Laven vokser i lyse skoger og på åpen mark, gjerne på næringsfattig grunn.
 
DROGER / ANVENDTE PLANTEDELER
Lichen islandicus, eller Cetrariae lichen: Islandslav.
Drogen består av hele laven. Den har en egenartet lukt og bitter smak. Laven kan samles inn når som helst på året, men helst i fuktig vær slik at den ikke smuldrer opp. Omkring 2 kg fuktig lav gir 1 kg tørket vare.
 
INNHOLDSSTOFFER
Inneholder 40-50 % polysakkarider av typen licheniner, som er vannløselige ved oppvarming og gir en slimete gelé ved avkjøling. Laven inneholder dessuten cellulose og lignin, og de bitre lavsyrene protolichesterinsyre og fumarprotocetrarsyre. Av næringsstoffer finnes 16,3 g/kg glukose/fruktose, 0,6 g/kg sakkarose, 22,9 g/kg stivelse (totalt 39,8 g/kg karbohydrater), 42,5 g/kg protein og 26 g/kg fett.  Ellers inneholder islandslav vitamin A, 0,8 mg vitamin C per 100 g tørr lav, forholdsvis mye jod og andre mineraler. Islandslav anses å være den mest jodholdige av de landbaserte plantene. Finske undersøkelser angir følgende mengder med mineraler per kilo tørrvekt: 2500 mg kalium, 48 mg kalsium, 270 mg magnesium, 17 mg mangan, 48 mg sink og 530 mg jern. Slimet i laven virker opphostingsbefordrende, bitterstoffene (lavsyrene) stimulerer fordøyelseskjertlene og virker appetittvekkende. Usninsyre og andre lavsyrer har antibiotisk virkning. Polysakkaridene er virushemmende.
 
URTENS EGENSKAPER OG VIRKNING
Bløtgjørende, hostedempende, slimløsende, slimhinnebeskyttende, bitter, appetittvekkende, fordøyelsesstimulerende, mildt avførende, stoffskiftefremmende, allment styrkende, antibiotisk, bakteriehemmende effekt på Streptococcus, Staphylococcus, Mycobacterium og Heliobacter. Islandslav har også vist signifikant aktivitet mot HIV-1 infeksjoner og kreft.
 
URTEN KAN BRUKES VED FØLGENDE HELSEPLAGER / SYKDOMMER
Tørr hoste, forkjølelse, bronkitt, sår hals, betente slimhinner, luftrørskatarr, kikhoste, tuberkulose, struma, fordøyelsesproblemer, magetarmkatarr, irritabel tarm syndrom, magesår, sår på tolvfingertarmen, innvollsorm, matforgiftning, anoreksi, spenningshodepine, migrene, kreft, HIV-infeksjon. Utvortes ved byller, sår og hudplager som skyldes bakterier (impetigo).
 

 
ISLANDSLAV

Islandslav var høyt verdsatt både som næringsmiddel og medisin i eldre tider. I en islandsk lovbok fra 1200-tallet ble islandslav satt i klasse med bær og man fikk ikke samle den fra annen manns eiendom uten tillatelse. I år med misvekst har befolkningen på Island overlevd ved å spise store mengder islandslav. At laven var verdifull, vises ved at det var mulig å få en tønne rug for to tønner sammenklemt lav.

Islandslav som mat

Før islandslaven kan spises må man lute ut bitterstoffene, noe som i eldre tider ble gjort med askelut. Laven må kokes lenge, gjerne ca. 1 time, da den er svært seig i konsistensen. Kokevannet inneholder lavstivelse og må tas vare på. Lav som er lutet, kokt, tørket og malt gir et pulver som fungerer utmerket som konsistensgiver i ulike matretter.

Under nødsårene i Norden på 1860-tallet ble islandslav som var lutet, tørket og finmalt blandet i mel når man bakte brød. Man kunne bruke rundt 1/5 med lav sammen med rugmelet, og laven måtte kokes myk før man tilsatte melet. Videre måtte deigen eltes og gjæres to ganger før brødene ble stekt. Islandslav kunne være en god erstatning for bark i brøddeigen. Ellers ble islandslav som var kokt ½ time i melk ansett som en delikatesse under nødsårene.

Folkemedisinsk bruk av islandslav

Islandslav var offisinell (kunne kjøpes på apotek) i Norge frem til 1885 og planten ble brukt i urteteer mot hoste og forkjølelse. Laven ble også anbefalt mot astma og tæring (tuberkulose), og den skulle være god for magen. I tillegg til den vanlige bruken som et middel mot hoste og fordøyelsesproblemer, er islandslav også blitt benyttet ved nyre- og blæreproblemer, lungesykdommer, og utvortes for å fremme heling av saktegroende sår. Mot struma la man et grøtomslag med islandslav om halsen og lå med dette om natten. Det er en logisk forklaring på dette, da laven inneholder mye jod.

Samer har brukt islandslav mot hodepine. Man plukket så mye at når den ble presset sammen fikk man en klump på størrelse med en snøball. En liter vann ble tilsatt, og så fikk det koke under lokk i én time. Etter at laven ble silt fra, fortsatte man å koke den avsilte teen uten lokk til det ble igjen en fjerdepart av væskemengden, altså 2,5 dl. Avkoket ble tilsatt en teskje sitronsyre eller askorbinsyre (C-vitamin) for å øke holdbarheten. Ved hodepine ble en spiseskje av denne medisinen inntatt i et glass lunkent vann. I følge en mann fra Trøndelag virker avkoket effektivt mot spenningshodepine og er med hell brukt til å stanse begynnende migreneanfall.

Islandslav inneholder mye slim og bitterstoffer

Moderne vitenskapelige undersøkelser støtter den tradisjonelle bruken av islandslav ved hoste, forkjølelse og luftveisplager, og ved mageproblemer. 40-50 % av laven består av slimdannende polysakkarider. Slimstoffene ekspanderer til en klissete masse når de kommer i kontakt med væske, og denne massen mykgjør og beskytter såre og betente slimhinner som oppstår ved hoste, forkjølelse eller kronisk bronkitt. Slimstoffene kan fordøyes i tarmene, noe som forklarer hvorfor folk instinktivt tydde til islandslav for å fylle magen når de ikke hadde noe annet å spise. Tyske helsemyndigheter har godkjent islandslav til behandling av irritasjoner i slimhinnene i munn og svelg, og mot tørrhosten som ofte følger med.

Den andre gruppen aktive innholdsstoffer i islandslav er bitterstoffene. De stimulerer utskillingen av spytt og magesyre, noe som styrker magen og appetitten, og islandslav er av den grunn godkjent som et appetittstimulerende middel i Tyskland. Islandslav er unik ved at den inneholder både slimstoffer og bitterstoffer, noe som er en svært uvanlig kombinasjon hos urter.

Slik behandles islandslav

Hvordan islandslav skal behandles er avhengig av hva den skal brukes til. For å lage et hosteremedium må mest mulig av bitterstoffene fjernes, da de er mer til skade enn gagn. Det gjøres ved å koke opp laven i vann, for så å helle ut kokevannet, før laven kokes videre i nytt vann. Med denne metoden fjernes uheldigvis også det som måtte finnes av bakteriebekjempende innholdsstoffer. For bruk ved mageproblemer bør ikke laven kokes, men man lager en urtete på vanlig måte ved å la laven trekke i varmt vann. Dette gir en te som inneholder mye bitterstoffer, men lite stivelse. Denne drikken smaker imidlertid svært bittert og mange vil derfor foretrekke å søte teen. Vanlig dosering er å helle en kopp med kokende vann over 1-2 teskjeer knust lav og la dette trekke noen minutter. Denne teen drikkes før måltidene, gjerne flere ganger om dagen. En alkoholbasert ekstrakt av islandslav vil inneholde lite slim og kan være effektivt som et bittertonikum.

Antibiotisk virkning

Protolichesterinsyre fra islandslav er funnet å ha antibakterielle egenskaper mot Mycobacterium tuberculosis, Streptococcus pyogenes og Staphylococcus aureus. Denne lavsyren er i laboratorieforsøk vist å også ha krefthemmende effekt hos mus og hemmende virkning på HIV-1, viruset som forårsaker AIDS. Selv om slike studier er interessante, kreves det mye mer forskning omkring disse funnene før man kan konkludere med at laven har potensial til å beskytte mot HIV-infeksjoner. Ekstrakter av islandslav er nylig funnet å hemme veksten av Heliobacter pylori, en bakterie som man mener står i sammenheng med dannelsen av magesår og sår på tolvfingertarmen. Ellers har laven i in vitro forsøk vist seg å ha en generelt stimulerende effekt på immunforsvaret og en hemmende effekt på veksten av kreftceller.

I våre dager blir ekstrakter av islandslav ofte tilsatt hoste- og forkjølelsesmedisiner, slik som drops og instante urteteer.

Islandslav til plantefarging

Islandslav kan brukes til plantefarging og gir en gul farge på garnet. Tilsettes koppersulfat de siste 15 minuttene i fargeprosessen, blir garnet grønnbrunt. Ved farging med ulike lavarter, gir de fleste farger som blir lysere med alderen, men hos islandslav blir fargene mørkere ved lyspåvirkning.

 
Advarsler, bivirkninger og kontraindikasjoner 

Islandslav synes å være et trygt middel å bruke over kortere tid. Tyske helsemyndigheter angir ingen kjente bivirkninger, interaksjoner med andre medisiner eller tilstander der laven ikke skal brukes. Finske forskere advarte i 1986 imidlertid mot å bruke store mengder islandslav over en lang periode, for eksempel mer enn to uker. Dette skyldtes at laven, på grunn av industriforurensning, kunne inneholde for høye verdier av bly. FDA har i USA gitt islandslav klassifiseringen GRAS (Generally Recognized As Safe), altså sikker å bruke, også som mat. Inntak av store mengder islandslav kan imidlertid gi irritasjon i fordøyelsessystemet og kvalme. Islandslav blir av enkelte frarådd brukt av gravide og ammende, da man ikke kjenner til om den kan ha negativ virkning. Man vet at noe av bitterstoffene i laven kan gå over i morsmelken.

Siden laver ikke har noe rotsystem, vil all næring og vann bli tatt opp gjennom overflaten. Disse vekstene er derfor utsatt for luftforurensninger, særlig fra tungmetaller og radioaktivitet. Etter Tsjernobyl-ulykken ble mye lav i Europa radioaktivt forurenset, men på Island har islandslaven vist seg å ha svært lave verdier av radioaktivitet.

 

Flere bilder av islandslav
KILDER
Blumenthal, Mark: The Complete German Commission E Monographs.  Austin, Texas, American Botanical Council 1998.
Bown, Deni: The Royal Horticultural Society New Encyclopedia of Herbs & Their Uses. London, Dorling Kindersley 2002.
Chevallier, Andrew: Damms store bok om medisinske urter. Oslo, N.W. Damm & Søn 2003.
Christophersen, Erling: Norske medisinplanter.  Oslo, H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) 1960.
Fetrow, Charles W. & Juan R. Avila: Professional's Handbook of Complementary & Alternative Medicine.  Springhouse, Pennsylavania, Springhouse Corporation 1999.
Forlaget Det Beste: Våre medisinske planter.  Oslo, Det Beste A/S 1984.
Hoppe, Elisabeth: Dyrking og bruk av urter.  Oslo, Mortensen 1992.
Høeg, Ove Arbo: Planter og tradisjon.  Oslo, Bergen, Tromsø, Universitetsforlaget 1974.
Høiland, Klaus: Naturens legende planter.  Hjemmets Bokforlag 1978.
Källman, Stefan: Vilda växter som mat och medicin.  Västerås, ICA bokförlag 2006.
Nielsen, Harald: Planter i folkemedisinen.  Oslo, J.W. Cappelens Forlag A/S 1977.
Pedersen, Arne og Jørgen Vasshaug: Floraen i farger 2. Alger, lav, moser, bregne-, snelle- og kråkefotplanter.  Oslo, H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) 1978.
Peirce, Andrea: The American Pharmaceutical Association Practical Guide to Natural Healing.  New York, William Morrow and Company, Inc. 1999.
Róbertsdóttir, Anna Rósa: Icelandic Herbs and Their Medicinal Uses.  Berkeley, California, North Atlantic Books 2011.
Skidmore-Roth, Linda: Mosby's Handbook of Herbs & Natural Supplements.  St. Louis, Mosby 2001.
Torkelsen, Anna-Elise: Vakre farger fra naturen. Farging med sopp og lav.  Oslo, Kolofon Forlag 2021.
Van Wyk, Ben-Erik & Michael Wink: Medicinal Plants of the World.  Portland, Oregon, Timber Press 2004.
Weiss, Rudolf Fritz & Volker Fintelmann: Herbal Medicine. Second edition, revised and expanded. Stuttgart, Thieme 2000.
Wicklund, Miriam: Kjerringråd i lange baner.  Oslo, Tiden Norsk Forlag A/S 1997.
Williamson, Elisabeth M.: Potter's Herbal Cyclopaedia. Essex, Saffron Walden 2003.
Örtagubben: Örtagubbens 25 underbara läkeörter. Elfte upplagen.  Stockholm, Litteraturförlaget 1977.
 

VIKTIG: Det som er skrevet om urten og dens medisinske virkning ved bestemte plager og sykdommer er kun ment som informasjon. Urtekilden tar ikke ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå om du velger å benytte denne urten eller preparater hvor urten inngår.


© Urtekilden

Tekst og bilder fra denne siden må ikke publiseres andre steder, verken elektronisk eller på trykk, uten tillatelse fra Urtekilden.

Denne siden ble sist endret 18.10.2023
Indeks norske navn
Indeks vitenskapelige navn