Tegninger av medisinplanter
Illustrasjoner fra gamle floraer og urtebøker

Startside > Bilder > Tegninger > Vinterkarse  

Vinterkarse
Barbarea vulgaris
Illustrasjonen er hentet fra Thomé: Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz
Illustrasjonen er hentet fra C.A.M. Lindman: Nordens Flora
Fra Korsmos ugrasplansjer
Faktaside om vinterkarse
Artsoversikt tegninger
© Urtekilden