Tegninger av medisinplanter
Illustrasjoner fra gamle floraer og urtebøker

Startside > Bilder > Tegninger > Vassarve  

Vassarve
Stellaria media
Illustrasjonen er hentet fra C.A.M. Lindman: Nordens Flora
Illustrasjon fra Korsmos ugrasplansjer
Faktaside om vassarve
Artsoversikt tegninger
© Urtekilden