Bildegalleri medisinplanter
Medisin-, krydder- og matplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Medisinplanter > Selsnepe  

Selsnepe
Cicuta virosa
Her er rota snittet på langs, og da kommer den tydelige lagdelingen til syne, noe som er et karaktertrekk for selsnepe. Også den lignende arten sløke (Angelica sylvestris) har antydning til slik lagdeling, men den er ikke så tydelig som hos selsnepe (se bildene under). Legg også merke til melkesaften som blir gul i kontakt med luft.

Selsnepe har en rotstokk som er delt opp i tydelige avsnitt, noe som ses når den er gjennomskåret. Sløke (Angelica sylvestris) har en rotstokk med lignende lagdeling, men mindre tydelig enn hos selsnepe.

Selsnepe er en meget giftig plante som ikke må brukes til selvmedisinering. Medisinsk anvendes selsnepe bare homeopatisk. Arten kjennetegnes ved at den vokser på våte steder og at roten innvendig er delt i horisontale lag.
Faktaside om selsnepe

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.
Bildeoversikt medisinplanter