Bildegalleri medisinplanter
Medisin-, krydder- og matplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Medisinplanter > Rødrandkjuke  

Rødrandkjuke
Fomitopsis pinicola
Som bildene over viser, er rødrandkjuke en sopp med svært variabelt utseende.

Cree-indianere i det østlige Canada tørket og pulveriserte rødrandkjuke, og sammen med vann lagde de en pasta som ble smurt på kraftig blødende sår som et blodstillende middel. Blackfoot-indianerne brukte en bit av soppen som et kraftig avføringsmiddel. Tradisjonelt har soppen ellers vært brukt som et daglig styrkemiddel for å dempe betennelser i fordøyelseskanalen, og for å øke motstandskraften mot sykdommer, inklusive kreft. Rødrandkjuke inneholder stoffer som virker antimikrobielt, betennelseshemmende, immunstyrkende og krefthemmende, men sammenlignet med andre medisinske sopper er det gjort for få vitenskapelige studier på rødrandkjuke til at den kan anbefales som kreftmedisin.

Faktaside om rødrandkjuke

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.
Bildeoversikt medisinplanter