Tegninger av medisinplanter
Illustrasjoner fra gamle floraer og urtebøker

Startside > Bilder > Tegninger > Dvergbjørk  

Dvergbjørk
Betula nana
Illustrasjonen er hentet fra C.A.M. Lindman: Nordens Flora
Faktaside om dvergbjørk
Artsoversikt tegninger
© Urtekilden