Bildegalleri medisinplanter
Medisin-, krydder- og matplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Medisinplanter > Blæretang  

Blæretang
Fucus vesiculosus
og andre tangarter i tidevannsbeltet
Blæretang er den mest kjente brunalgearten med tanke på medisinsk anvendelse, men også andre vanlige brunalger som vokser i fjæresonen kan brukes på tilsvarende måte som blæretang. Du ser bilder av fire av disse artene lenger ned på siden, eller ved å klikke på lenkene her:
Sauetang Kaurtang Grisetang Sagtang
Pelvetia canaliculata Fucus spiralis Ascophyllum nodosum Fucus serratus

Blæretang (Fucus vesiculosus)

Blæretang fotografert i vannet
 Blæretang er rik på jod, og tangprodukter var derfor tidligere mye brukt til å behandle struma, som er en opphovning av skjoldbruskkjertelen som skyldes jodmangel. Preparater med blæretang blir i våre dager ofte brukt som slankemidler. Virkningen skyldes bl.a. at skjoldbruskkjertelen stimuleres til økt produksjon av hormonet thyroksin, som videre fører til økt stoffskifte. Alginatene i tangpreparater vil dessuten svelle i magen slik at man raskere føler seg mett, og dermed minsker sultfølelsen. Tang virker videre som et mildt avføringsmiddel. Blæretang har ellers antibiotiske og antikoagulerende egenskaper, og vil kunne lindre symptomene ved revmatiske smerter.
Faktaside om blæretang

Andre vanlige tangarter i fjæresonen:

Sauetang (Pelvetia canaliculata)

Til toppen av siden

Strandberg med sauetang (øverst) og kaurtang (nederst)
Kaurtang (Fucus spiralis)

Til toppen av siden

Kaurtang og sauetang

 
Grisetang (Ascophyllum nodosum)

Til toppen av siden

Grisetang fotografert i vannet
Sagtang (Fucus serratus)

Til toppen av siden

Sagtang fotografert i vannet


Til toppen av siden

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.
Bildeoversikt medisinplanter