Tegninger av medisinplanter
Illustrasjoner fra gamle floraer og urtebøker

Startside > Bilder > Tegninger > Haredylle  

Haredylle
Sonchus oleraceus
Illustrasjon fra C.A.M. Lindman: Bilder ur Nordens Flora (1917-26)
Illusrasjon fra William Curtis: Flora Londinensis (1775)
Fra Korsmos ugrasplansjer
Faktaside om haredylle
Artsoversikt tegninger
© Urtekilden