Bildegalleri medisinplanter
Medisin-, krydder- og matplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Medisinplanter > Tiggersoleie  

Tiggersoleie
Ranunculus sceleratus

Tiggersoleien kan minne om et litt forvokst eksemplar av engsoleie (Ranunculus acris), men planten er langt mer saftig, er glinsende blank og har hul stengel. Arten har også mye mindre og blekere kronblad enn engsoleie, og en tydelig opphøyet blomsterbunn. Tiggersoleie vokser ved tangvoller eller andre næringsfulle steder som gjødselsig, fuktige grøfter og ved kilder. I Norge kan man finne tiggersoleie på Østlandet nord til Sel, og ellers spredt i kyststrøkene nord til Nordland. Artsnavnet sceleratus betyr lumsk, giftig eller farlig, og viser til plantens giftighet.

Tiggersoleie og grøftesoleie (Ranunculus flammula) er de giftigste artene i soleieslekta i Norge. Siden disse soleiene gir blemmer og stygge sår når plantesaften påføres huden, ble de tidligere brukt av tiggere for å frembringe væskende sår som kunne appellere til folks medlidenhet. Dette er bakgrunnen for det norske navnet tiggersoleie. Plantene ble også benyttet på samme måte av rekrutter som ville forsøke å lure seg unna verneplikten. Det fortelles fra Tyskland at under første verdenskrig brukte soldater tiggersoleie for å bli fritatt for militærtjeneste. Tiggersoleie er svært giftig og planten må ikke brukes til noen form for egenbehandling.

Allerede noen timer etter at huden har hatt kontakt med den skarpe plantesaften, kan blemmer og sårdannelse oppstå. Det skyldes at friske planter inneholder stoffet protoanemonin som frigjøres når planten knuses, og som har brennende smak og irriterende virkning på hud og slimhinner. Ved inntak av tiggersoleie kan symptomene bli brekning og kolikksmerter, seinere svimmelhet, opphisselse og kramper. Forgiftning gjennom inntak av planten er imidlertid lite sannsynlig, da tiggersoleie smaker svært ubehagelig. Får man plantesaft på huden, bør man vaske seg umiddelbart, og hvis man har inntatt tiggersoleie, bør man behandles med mye drikke, medisinsk kull, og kanskje brekning og magespyling. Les mer om giftstoffene i soleier i artikkelen Hvorfor er soleier giftige?


Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.
Bildeoversikt medisinplanter