Bildegalleri medisinplanter
Medisin-, krydder- og matplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Medisinplanter > Vårkål  

Vårkål
Ranunculus ficaria (= Ficaria verna)
Vårkål har rotknoller som ser ut som hemoroider.
De første bladene som dannes om våren kan spises, utover sommeren blir de giftige på grunn av innholdet av stoffet protoanemonin (les om dette stoffet i artikkelen Hvorfor er soleier giftige?). I urtemedisinen er vårkål betraktet som et spesifikt middel mot hemoroider. Innvortes medisinsk bruk av vårkål anbefales ikke lenger på grunn av urtens innhold av giftige stoffer, men den kan brukes utvortes i form av slaver og stikkpiller. Planten graves opp i blomstringstiden og brukes frisk, eller tørkes for bruk i uttrekk, flytende ekstrakter eller tabletter.
Faktaside om vårkål

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.
Bildeoversikt medisinplanter