Tegninger av medisinplanter
Illustrasjoner fra gamle floraer og urtebøker

Startside > Bilder > Tegninger > Ugrasklokke  

Ugrasklokke
Campanula rapunculoides
Illustrasjonen er hentet fra C.A.M. Lindman: Nordens Flora
Illustrasjon hentet fra Korsmos ugrasplansjer
 

Artsoversikt tegninger

© Urtekilden