Bildegalleri medisinplanter
Medisin-, krydder- og matplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Medisinplanter > Leddved  

Leddved
Lonicera xylosteum

Leddved har ingen anvendelse som medisinplante i våre dager. Veden i stenglene til leddved er svært hard og ble tidligere brukt til ulike redskaper som rivetinder og vevskjeer. Planter i slekta Lonicera anses som giftige, og det gjelder også leddved, selv om giftigheten er relativt lav. Inntak av mer enn 20 frukter av Lonicera kan gi forgiftningssymptomer, som svie i munnen og svelget, brekninger, diaré og magesmerter. Større doser kan føre til kvalme, magesmerter, oppkast, skjelvinger, kramper, kaldsvetting, svimmelhet, blodig diaré, cyanose (nedsatt oksygeninnhold i blodet), langsom og uregelmessig hjertefrekvens, pustevansker, nyreforstyrrelser og bevisstløshet, men slike alvorlige forgiftninger er sjeldne.

Faktaside om leddved

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.
Bildeoversikt medisinplanter