Bildegalleri medisinplanter
Medisin-, krydder- og matplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Medisinplanter > Skjoldbærer  

Skjoldbærer
Scutellaria galericulata
Skjoldbærer brukes svært sjelden i urtemedisinen, men sies å ha samme egenskaper som amerikansk skjoldbærer (Scutellaria lateriflora), skjønt den antas å virke noe svakere. Det vil si at urten kan brukes til behandling av en rekke nervøse lidelser, inklusive epilepsi, søvnvansker, angst, nevralgier, delirium tremens, og ved avhengighet av barbiturater og andre avslappende midler. Et uttrekk av urten er blitt brukt til å få i gang en uteblitt menstruasjon.
Faktaside om skjoldbærer

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.
Bildeoversikt medisinplanter