Bildegalleri medisinplanter
Medisin-, krydder- og matplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Medisinplanter > Åkerdylle  

Åkerdylle
Sonchus arvensis

Åkerdylle er en flerårig plante som sprer seg både med frø og med lange, krypende formeringsrøtter. Planten vokser som ugras i eng, åker, beitemarker og hager, og forekommer særlig hyppig på tangvoller langs kysten. Antagelig er havstrand åkerdyllens naturlige voksested, og derfra har den spredt seg til dyrket mark hvor den opptrer som et nokså plagsomt ugras som er vanskelig å utrydde. Åkerdylle vokser i tempererte områder over hele jordkloden og er vanlig i lavlandet i alle deler av Norge.

I folkemedisinen har åkerdylle blitt benyttet på samme måte som løvetann til behandling av plager knyttet til mage, lever og galle. Urten virker mildt avførende og generelt styrkende, og kan ha en gunstig effekt på fordøyelsen. En te laget på røttene har i noen land vært brukt til behandling av astma, hoste og andre brystplager. En urtete laget på bladene sies å kunne roe nervene. Åkerdylle virker betennelsesdempende og bladene har vært brukt som omslag på opphovninger.

Ulike dylle-arter har vært kjent som matplanter i flere hundre år og de verdsettes av både mennesker og dyr. Plantene er næringsrike, og f.eks. inneholder bladene til åkerdylle omkring 47 mg vitamin C per 100 g, i tillegg til mineraler som kalsium, fosfor og jern. På samme måte som kåltistel (Cirsium oleraceum), kan bladene til åkerdylle blandes i salater og råkost. Selv om bladene smaker lit beskt, kan de kokes og anvendes på samme måte som spinat. Unge blad og stengler kan også brukes som suppegrønnsak, og mens stenglene fremdeles er unge og sprø kan de anvendes som erstatning for asparges eller rabarbra. Unge røtter kan også kokes og spises, og på samme måte som løvetannrøtter kan de ristes og brukes som kaffeerstatning. Her til lands har blad av åkerdylle først og fremst blitt brukt til dyrefôr, og særlig griser setter stor pris på åkerdylle. Derfor har planten lokalt hatt navn som purkedille, grisetistel og lignende.

 

Bildeoversikt medisinplanter


Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.