Urtekildens planteleksikon

Startside > Urtemedisin > Medisinplanter > ÅKERDYLLE  

ÅKERDYLLE
Sonchus arvensis
 
ANDRE NORSKE NAVN
Dulle, dille, dynle, dønle, dingla, purkedille, purkedylle, porkgras, griserot, grisekål, grisetistel, blauttistel, gul tistel, melketistel, bladtistel.
 
VITENSKAPELIG NAVN / SYNONYMER
Sonchus arvensis L. 
 
NAVN PÅ ANDRE SPRÅK
SAMISK:  Bealdojeađjá.
SVENSK:  Åkermolke / Åkerfibbla / Fettistel / Mjölktistel.
DANSK:  Ager-svinemælk / Skørtidsel.
ISLANDSK:  Grísafífill.
FINSK:  Peltovalvatti.
ENGELSK:  Perennial sow-thistle / Field milk Thistle / Field sowthistle / Moist sowthistle.
TYSK:  Acker-Gänsedistel.
FRANSK:  Laiteron des champs.
SPANSK:  Cerraja.
 
FAMILIE
Kurvplantefamilien (Asteraceae).
Foto ©: Rolv Hjelmstad
Flere bilder av åkerdylle
Tegninger av åkerdylle

BOTANISK BESKRIVELSE

Åkerdylle er en 50-150 cm høy, flerårig urt som kan minne om en tistel. Blomsterstengelen er furet, stivhåret og greinet øverst. Bladene er spredtstilte, lansettformede i omriss, tannete til dypt flikete, glinsende, snaue og med tallrike torner i kanten. De nedre bladene er stilkete, de øvre sittende, og bladbasis er hjerteformet stengelomfattende. De gullgule blomsterkurvene er langskafta og 3-5 cm brede, har skaft og kurvdekkblad med klebrige, gulaktige kjertler, og sitter vanligvis flere sammen i store åpne halvskjermer. Fruktene er røde til mørkebrune, 3-3,5 mm lange, har 12 ribber og er tverr-rynkete mellom ribbene. Frøsettingen er svært rik og det kan dannes opptil 20 000 frø på en plante. Frøene har silkemyke fnokkhår som sitter på lenge. Hele planten har hvit melkesaft. Åkerdylle formere og sprer seg både med frø og med lange, krypende formeringsrøtter (jordstengler). Disse røttene er svært skjøre og brytes lett i stykker, og selv svært korte rotstumper er i stand til å utvikle nye planter hvis de ikke ligger dypere enn ca. 15 cm.

I Norge finnes det to underarter (eller arter) som har egne norske navn (kjerteldylle og snaudylle) og som synes å være distinkt ulike bare i et par karakterer, som har omtrent samme økologi, men de har ulike kromosomtall:

Kjerteldylle (Sonchus arvensis ssp. arvensis), med kurvskaft og kurvdekke som er kjertelhåra med mørkgule hår. Denne underarten er vanlig i lavlandet og dalførene i nesten hele landet nordover til Sør-Varanger, i nord mest på havstrand.

Snaudylle (Sonchus arvensis ssp. uliginosus), med kurvskaft og kurvdekke som er snaue. Underarten finnes spredt på Østlandet nord til Lom og Vestre Slidre, og sjelden langs kysten til Skaun.

Ved bruk av åkerdylle som mat og medisin, blir det ikke skilt mellom disse underartene. 

 
UTBREDELSE

Åkerdylle er i utgangspunktet europeisk og vestasiatisk, men arten har etter hvert fått en nesten verdensomfattende utbredelse i de tempererte soner. I Norge er åkerdylle vanlig i lavlandet nord til Finnmark. Arten er vanligst øst, sør og vest i landet, sjeldnere nordover. Den forekommer på dyrka mark og brakkmark, avfallsplasser, elvebredder, brakkvanns-strandeng og havstrender med tangvoller. Åkerdylle er et vidt utbredt ugras i eng, beiter og hager, og er vanskelig å utrydde på grunn av de aggressive utløperne.

 
DROGER / ANVENDTE PLANTEDELER
Bladene, de blomstrende toppene, røttene og stenglene med sin melkesaft har hatt en viss anvendelse både som mat og medisin.
 
INNHOLDSSTOFFER
Bladene av åkerdylle er rike på mineralene kalsium, fosfor og jern. Av vitamin C er innholdet omkring 47 mg per 100 g. 
 
URTENS EGENSKAPER OG VIRKNING
Åkerdylle er spiselig. Bladene smaker bittert og virker mildt fordøyelsesfremmende, avførende og generelt styrkende. Videre virker åkerdylle nerveberoligende, febersenkende og betennelsesdempende.
 
URTEN KAN BRUKES VED FØLGENDE HELSEPLAGER / SYKDOMMER
Mage-, lever- og galle-plager, astma, hoste og andre brystplager, betente hevelser, byller, hudutslett, vorter, sår og hemoroider.
 
 
ÅKERDYLLE

Slektsnavnet Sonchus kommer av det greske ordet sonchos eller sonkos, som er navn på en tistel hos Theofrastos (300 f.Kr.). Artsnavnet arvensis betyr at planten vokser i åkeren eller på annen dyrket mark. Mange av de folkelige norske navnene på åkerdylle kommer av at planten ble ansett som god mat for griser, og bladrosetter av åkerdylle ble gjerne sanket inn tidlig på året og gitt til grisene. Eksempler på navn som viser til denne tradisjonen er purkedille, purkedylle, grisetistel, griserot og grisekål. Lokalnavnet taratistel kommer av at planten ofte vokser i mengder på havstrand, særlig på råtnende tang. Mye tyder på at det opprinnelig er derfra planten har spredt seg til dyrkamarka.

Åkerdylle er et nokså plagsomt ugras som det er vanskelig å utrydde. Rotsystemet er vidt utbredt og skjørt, slik at det lett rives av småbiter når jorda bearbeides, og hver småbit kan gi opphav til en ny plante. Rotutløperne kan på en sommer spre seg et par meter i hver retning. Fra jordstengelen går det loddrette røtter dypt ned i jorda som henter opp vann derfra. Åkerdylle kan derfor vokse i ganske tørr jord, men trives best i dyp og næringsrik moldjord og leirjord.

Åkerdylle som medisinplante

I folkemedisinen har åkerdylle blitt benyttet på samme måte som løvetann (Taraxacum officinale) til behandling av plager knyttet til mage, lever og galle. Urten virker mildt avførende og generelt styrkende, og kan ha en gunstig virkning på fordøyelsen. En te laget på røttene har i noen land vært brukt til behandling av astma, hoste og andre brystplager, og en urtete laget på bladene sies å kunne roe nervene. Åkerdylle virker betennelsesdempende, og bladene har vært brukt som omslag på betente hevelser, slik som byller og andre hudutslett, og de kan også legges på hemoroider.

Plantesaft av dylle-arter er et tradisjonelt vortemiddel, på samme måte som melkesaften fra andre planter, som vortemelk (Euphorbia spp.) og fiken (Ficus carica). Denne plantesaften ga tidligere en lindrende salve som ble brukt på varme hudutslett av ulike slag. Bladene kan knuses og legges på som omslag for samme formål, og dessuten legges på sår eller for å senke en feber.

Åkerdylle kan brukes som mat

I mange land blir blad og stengler brukt som suppegrønnsak, og mens de fremdeles er unge og sprø kan stenglene brukes som asparges. På samme måte kan man anvende de unge bladene og stenglene av den ettårige haredyllen (Solchus oleraceus), som også er en ganske vanlig ugrasplante her i landet. Vår tredje dylle-art, stivdylle (Sonchus asper), kan også brukes som mat så lenge den er helt ung. Seinere blir den på grunn av sine kvasse bladtorner mindre anvendbar. Også stivdylle er et vanlig ugras i store deler av landet.

Blad av åkertistel kan spises rå i salater og råkost, men husk å spise bladene rett etter innhøsting, da de raskt mister sprøheten. Unge blad av de ulike dylle-artene smaker litt beskt, men kan kokes og anvendes på samme måte som spinat, eller de kan stues eller brukes i gryteretter og wok. Skjær bort bladnervene på eldre blad og kok bladene i fem minutter. Smaken blir da mindre besk, og den taggete bladkanten mykner ved oppvarming. Også unge røtter av åkerdylle kan kokes og spises, og på samme måte som røttene til løvetann (Taraxacum officinale) kan de ristes og brukes som kaffeerstatning. Dylleblad kan ellers brukes som et godt fôr til kaniner og andre dyr. Du kan lese mer om anvendelsesområder for dyller under arten haredylle (Sonchus oleraceus).
 
Advarsler, bivirkninger og kontraindikasjoner 

Ingen relevante opplysninger om sikkerheten ved bruk av åkerdylle som mat og medisin er funnet i anvendte kilder. 

 

Flere bilder av åkerdylle
KILDER
Borgen, Liv: Ugress. Et vilt herbarium. Emil Korsmos klassiske plansjer.  Nasjonalbiblioteket 2020.
Burton-Seal, Julie and Mattrhew Seal: The Big Book of Backyard Medicine. The Ultimate Guide to Home-Grown Herbal Remedies.  New York, Skyhouse Publishing 2020.
Grey-Wilson, Christopher og Marjorie Blamey: Teknologisk Forlags Store Illustrerte Flora for Norge og Nord-Europa.  Oslo, N.W. Damm & Søn a.s - Teknologisk Forlag 1992.
Holmboe, Jens: Gratis mat av ville planter.  Oslo, Nikolai Olsens Boktrykkeri 1941.
Høeg, Ove Arbo: Planter og tradisjon.  Oslo, Bergen, Tromsø, Universitetsforlaget 1974.
Korsmo, Emil, Torstein Vidme og Haldor Fykse: Korsmos ugrasplansjer.  Oslo, Landbruksforlaget 1981.
Lid, Johannes og Dagny Tande Lid: Norsk flora. 7. utgåva ved Reidar Elven.  Oslo, Det Norske Samlaget 2005.
Lindman, C. A. M.: Nordens Flora 10.  Oslo. Gyldendal Norsk Forlag 1977.
Ljungqvist, Kerstin: Nyttans växter.  Dals Rostock, Calluna Förlag 2006.
Mossberg, Bo & Lennart Stenberg: Gyldendals store nordiske flora.  Oslo. Gyldendal Norsk Forlag AS 2018.
Potterton, David (ed.): Culpeper's Colour Herbal.  Berkshire, Foulsham 2007.
Ryvarden, Leif (fagredaktrør): Norges planter 4.  Oslo. J.W. Cappelens Forlag AS 1994.
Slattery, John: Southwest Medicinal Plants: Identify, Harvest, and Use 112 Wild Herbs for Health and Wellness.  Portland, Oregon, Timber Press 2020.
Sundgren, Lisen: Viltvoksende og velsmakende. Mat og moderne kjerringråd.  Oslo, Gyldendal Norsk Forlag 2018.
 

VIKTIG: Det som er skrevet om urten og dens medisinske virkning ved bestemte plager og sykdommer er kun ment som informasjon. Urtekilden tar ikke ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå om du velger å benytte denne urten eller preparater hvor urten inngår.


© Urtekilden

Tekst og bilder fra denne siden må ikke publiseres andre steder, verken elektronisk eller på trykk, uten tillatelse fra Urtekilden.

Denne siden ble sist endret 12.04.2023
Indeks norske navn
Indeks vitenskapelige navn