Bildegalleri medisinplanter
Medisin-, krydder- og matplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Medisinplanter > Åkersvineblom  

Åkersvineblom
Senecio vulgaris

Åkersvineblom er et vanlig ugras som bør være kjent for de fleste som har hage. På 1500- og 1600-tallet ble urten brukt mot mange ulike plager, bl.a. mot smerter, opphovninger, feber, revmatisme, tannpine, neseblod og sprukne hender. I folkemedisinen i Norden har åkersvineblom gjennom århundrene blitt brukt mot urinveisinfeksjoner og som et menstruasjonsdrivende middel ved uteblitt menstruasjon og menstruasjonssmerter. Videre ble urten anvendt som et urindrivende, avførende og svettedrivende middel, og som middel mot innvollsorm. Utvortes ble den lagt som grøtomslag på byller, infiserte sår og kutt. Det er nå kjent at åkersvineblom inneholder giftige pyrrolizidinalkaloider som kan være kreftfremkallende og gi leverskader. Derfor er urtemedisinsk bruk av urten nå frarådd.

Faktaside om åkersvineblom

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.
Bildeoversikt medisinplanter