Tegninger av medisinplanter
Illustrasjoner fra gamle floraer og urtebøker

Startside > Bilder > Tegninger > Bitterbergknapp  

Bitterbergknapp
Sedum acre
Illustrasjonen er hentet fra Thomé: Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz
Illustrasjonen er hentet fra C.A.M. Lindman: Nordens Flora
Faktaside om bitterbergknapp
Artsoversikt tegninger
© Urtekilden