Tegninger av medisinplanter
Illustrasjoner fra gamle floraer og urtebøker

Startside > Bilder > Tegninger > Blodstorkenebb  

Blodstorkenebb
Geranium sanguineum
Illustrasjonen er hentet fra C.A.M. Lindman: Nordens Flora
Faktaside om blodstorkenebb
Artsoversikt tegninger
© Urtekilden