Tegninger av medisinplanter
Illustrasjoner fra gamle floraer og urtebøker

Startside > Bilder > Tegninger > Landøyde  

Landøyde
Senecio jacobaea
Illustrasjonen er hentet fra C.A.M. Lindman: Nordens Flora
Illustrasjonen er hentet fra Thomé: Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz
Fra Korsmos ugrasplansjer
Faktaside om landøyde
Artsoversikt tegninger
© Urtekilden