Bildegalleri medisinplanter
Medisin-, krydder- og matplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Medisinplanter > Ulvelav  

Ulvelav
Letharia vulpina

Ulvelav har fått sitt navn fra bruken av denne svært giftige laven som gift i åter for ulv og rev. Ved framstilling av ulvegift ble ulvelaven smuldret opp til et pulver som ble blandet i fett og hakket kjøtt. Etterpå blandet man inn ferskt blod og oppkarvet ost laget av reinmelk, slik at det luktet godt, og man kunne også blande inn knust glass for at giften skulle trenge inn i blodbanene til dyrene som åt det. Ulvelav inneholder vulpinsyre, som fremkaller alvorlige forandringer i funksjonene til nervesystemet og forlammer åndedrettsorganene. Undersøkelser har vist at rovdyr er spesielt følsomme for vulpinsyre, mens gnagere og piggsvin tåler store doser.

Urbefolkningsgrupper i Canada og USA har benyttet ulvelav i folkemedisinen. Et svakt avkok ble drukket mot innvendige problemer, og et sterkt avkok ble brukt utvortes til å vaske sår, byller, opphovninger, skader, artritt og øyeproblemer. Fra Sverige kjenner man til at ulvelav har vært brukt for å befri folk og fe for utøy, og det er rapportert at man anbefalte å bruke ulvelav mot gulsott, en anvendelse som på grunn av lavens farge trolig har sitt utspring i signaturlæren. Det frarådes imidlertid på det sterkeste å anvende ulvelav som medisin.

Faktaside om ulvelav

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.
Bildeoversikt medisinplanter