Bildegalleri medisinplanter
Medisin-, krydder- og matplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Medisinplanter > Skavgras  

Skavgras
Equisetum hyemale
En gråorskog med tett bunndekke av vintergrønt skavgras, fotografert i Sunndal i Møre og Romsdal i april.
Skavgras er i Norge først og fremst kjent fordi planten er så hard og ru at den kan brukes til å skure og polere med. I vestlig urtemedisin er bruken av skavgras knyttet til urinveisinfeksjoner og urten har vært brukt på samme måte som åkersnelle (Equisetum arvense). I kinesisk urtemedisin sier man at skavgras "sprer vind og hete", og urten har i Kina bl.a. blitt anvendt ved ulike plager knyttet til øynene.
Faktaside om skavgras

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.
Bildeoversikt medisinplanter