Bildegalleri medisinplanter
Medisin-, krydder- og matplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Medisinplanter > Forglemmegei  

Forglemmegei
Myosotis spp.
Engforglemmegei (Myosotis scorpioides)
Engforglemmegei (Myosotis scorpioides)
Skogforglemmegei (Myosotis sylvatica)
Skogforglemmegei (Myosotis sylvatica)
Skogforglemmegei (Myosotis sylvatica)
Fjellforglemmegei (Myosotis decumbens)
Åkerforglemmegei (Myosotis arvensis)
Åkerforglemmegei (Myosotis arvensis)

I mange land finnes det legender om at de vakre blå blomstene til forglemmegei er forbundet med kjærlighet, vennskap og lykke. Blomstenes likhet med et øye kan være årsak til at forglemmegei har blitt brukt utvortes som middel mot trette og såre øyne (signaturlæren). Ellers har planten vært brukt til å lege sår og for å stanse neseblødninger. Innvortes bruk av forglemmegei frarådes, særlig over lengre tid, da planten inneholder pyrrolizidinalkaloider som kan virke leverskadelige og kreftfremkallende. Forglemmegei blir derfor svært lite brukt som medisin i våre dager, men de vakre blå blomstene kan gjerne brukes som pynt på salater.

Faktaside om forglemmegei

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.
Bildeoversikt medisinplanter