Tegninger av medisinplanter
Illustrasjoner fra gamle floraer og urtebøker

Startside > Bilder > Tegninger > Meldestokk  

Meldestokk
Chenopodium album
Illustrasjonen er hentet fra C.A.M. Lindman: Nordens Flora
Illustrasjon fra Korsmos ugrasplansjer
Faktaside om meldestokk
Artsoversikt tegninger
© Urtekilden