Bildegalleri medisinplanter
Medisin-, krydder- og matplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Medisinplanter > Reinlav  

Reinlav
Cladonia spp.
Lys reinlav (Cladonia arbuscula)
Grå reinlav (Cladonia rangiferina)
Grå reinlav (Cladonia rangiferina)
Lys reinlav (Cladonia arbuscula) til venstre og grå reinlav (Cladonia rangiferina) til høyre.
Kvitkrull (Cladonia stellaris)
Kvitkrull (Cladonia stellaris)
Kvitkrull (Cladonia stellaris)
Et teppe av kvitkrull i Folldal i Innlandet

Reinlavartene har vært brukt en del i folkemedisinen, særlig blant samer. Den øverste delen av laven ble kokt i vann eller melk og brukt mot alle slags luftveisinfeksjoner, fra hoste og luftveiskatarrer til tuberkulose. Tørket og pulverisert reinlav har vært anvendt som sårpulver på infiserte sår. Reinlav inneholder usninsyre som er bakteriedrepende. Denne antibiotiske egenskapen, sammen med en slimløsende og åndedrettsstimulerende virkning, gjør at reinlav kan være til nytte ved luftveiskatarrer. Hos grønlendere, inuitter i Nord-Amerika og blant folk i Sibir er det kjent at man har spist reinlav direkte fra mageinnholdet til reinsdyr som ble slaktet. Det er innholdet av lavstivelse (lichenin) som gjør at reinlav har næringsverdi. Når enzymer bryter ned karbohydratet lichenin fullstendig, får en druesukker, noe som skjer i den mikrobefylte magen hos reinsdyr. Man mener at reinen kan fordøye 80-90 % av karbohydratene i laven. Reinlavene, særlig arten kvitkrull, har i stor utstrekning blitt brukt som dyrefôr, og i nordlige strøk av Skandinavia har reinlav til alle tider hatt stor betydning som beiteplante for rein.

Faktaside om reinlav

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.
Bildeoversikt medisinplanter