Bildegalleri medisinplanter
Medisin-, krydder- og matplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Medisinplanter > Svimling  

Svimling
Lolium temulentum

Svimling var i gamle dager et vanlig ugras i kornåkrer og når frøene ble malt sammen med kornet kunne melet forårsake forgiftninger. I Norge er det fra 1800-tallet kjent flere tilfeller av svimlingforgiftning. Når svimlingfrø forekom i større mengder sammen med kornet, kunne det føre til alvorlige plager som svimmelhet og kramper, og av og til døden. Når det i Bibelen advares mot ”klinten i hveten” tror man at det dreier som om svimling, og ikke den planten som nå kalles klinte (Agrostemma githago). Man mener det er alkaloidet temulin som er det viktigste giftstoffet i svimling. I våre dager brukes ikke svimling i vanlig urtemedisin, men urten kan ha en viss anvendelse i homeopatien.

Faktaside om svimling

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.
Bildeoversikt medisinplanter