Bildegalleri medisinplanter
Medisin-, krydder- og matplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Medisinplanter > Barlind  

Barlind
Taxus baccata
Barlind tåler godt beskjæring og kan formes til fine tette hekker.
Barlind inneholder et stoff som kalles paclitaxel (= taxol). Omfattende forskning har vist at paclitaxel kan hemme celledelingen og stoffet er derfor tatt i bruk som kreftmedisin. Paclitaxel ble i første omgang utvunnet fra stillehavsbarlind (Taxus brevifolia), men kan også syntetiseres fra stoffer i andre barlindarter, som vanlig barlind (Taxus baccata). Selv om barlind i små doser tidligere har vært brukt som middel mot epilepsi, hjertearytmi, gikt, urinveislidelser, skabb og engelsk syke, gjør plantens ekstreme giftighet at den i våre dager er uegnet som medisin mot disse lidelsene. Barlind har tidligere også vært brukt som abortmiddel, en behandling som kunne føre til døden.
Faktaside om barlind

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.
Bildeoversikt medisinplanter