Bildegalleri medisinplanter
Medisin-, krydder- og matplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Medisinplanter > Bjønnkam  

Bjønnkam
Blechnum spicant

Det er ikke funnet opplysninger om at bjønnkam har vært brukt som medisin i Norge, men det er omtalt at planten har vært anvendt av noen urbefolkningsstammer i Nord-Amerika. De grønne bladene ble tygd ved mageplager som kolikk og ved lungeproblemer, og en te av bladene ble brukt som et styrkemiddel ved generelt dårlig helse. Den indre delen av rotstokken ble anvendt som medisin mot diaré. Bladene av bjønnkam ble brukt som omslag på hudsår. I eldre tid ble bjønnkamblad samlet inn og brukt som husdyrfôr i Norge, særlig i vårknipa.

Faktaside om bjønnkam

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.
Bildeoversikt medisinplanter