Bildegalleri medisinplanter
Medisin-, krydder- og matplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Medisinplanter > Strylav  

Strylav
Usnea spp.
 Glattstry (Usnea hirta)
 Glattstry (Usnea hirta)
Se flere bilder av glattstry i Bildegalleri lav.
Hengestry (Usnea dasopoga)
Hengestry (Usnea dasopoga)
Se flere bilder av hengestry i Bildegalleri lav.
Huldrestry (Usnea longissima). Finner man denne arten i skogen må den få henge i fred, da dette er en svært sjelden lavart som er "rødlistet" i Norge. Se flere bilder av huldrestry i Bildegalleri lav.
Detalj av en strylav. Legg merke til den hvite og elastiske margstrengen som kommer til syne når man strekker laven mellom fingrene. Dette er et sikkert kjennetegn på Usnea-arter.
Man kan lage sin egen Usnea-tinktur ved å la strylav ligge på 50% sprit i 2-3 uker.
Se bilder av glattstry (Usnea hirta), hengestry (Usnea dasopoga), pulverstry (Usnea lapponica) og huldrestry (Usnea longissima) i Bildegalleri lav.
Strylav kan være et svært effektivt antibiotikum, og har vist seg å være virksom mot mange ulike bakteriestammer Strylavene kan brukes i form av et vannuttrekk eller en alkoholholdig tinktur for behandling av bakterieinfeksjoner som tuberkulose, og soppen Candida albicans. I mange tilfeller er usninsyre fra strylav et mer effektivt antibiotikum enn penicillin. Utvortes kan strylav anvendes ved bakterielle hudinfeksjoner (for eksempel byller som skyldes stafylokokker), ringorm og fotsopp.
Faktaside om strylav

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.
Bildeoversikt medisinplanter