Bildegalleri medisinplanter
Medisin-, krydder- og matplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Medisinplanter > Rosenrot  

Rosenrot
Rhodiola rosea
En liten rosenrotplante høyt til fjells i Oppdal.
Rosenrot fotografert i Oppdal østfjell.
Rosenrot fotografert på en fjelltopp i Oppdal.
Rosenrot fotografert ved Vårstigen i Drivdalen i Oppdal.
Hannplante av rosenrot.
Hannplante av rosenrot.
Hunnplante av rosenrot.
Hunnplante av rosenrot.
Ei rosenrotplante som har både hannblomster og hunnblomster i samme blomsterstand.
Rosenrot fotografert i Tana i Finnmark.
Rosenrot fotografert på Smøla i Møre og Romsdal.
Rosenrot fotografert på Smøla i Møre og Romsdal.
Hannplante av rosenrot fotografert ved Hustadvika i Møre og Romsdal
Hunnplante av rosenrot fotografert på Averøy i Møre og Romsdal.
Hunnplante av rosenrot fotografert ved Atlanterhavsveien i Møre og Romsdal.
Rosenrot vokser gjerne på holmer og skjær ytterst i havgapet.
Rosenrot fotografert i Osen i Trøndelag.
Blomstene til hannplantene hos rosenrot (planten til høyre) visner tidlig på sommeren, mens hunnblomstene (planten til venstre) danner frøstander som ofte har vakker rødfarge.
En stor hannplante av rosenrot fotografert på Smøla i Møre og Romsdal.
En stor hunnplante av rosenrot fotografert på Smøla i Møre og Romsdal.
En hannplante (i forgrunnen) og en hunnplante (bak) av rosenrot, fotografert på Smøla i Møre og Romsdal.
Når det er lite jord å vokse i, vil mye av den kraftige rotstokken til rosenrot befinne seg over bakken. Denne planten ble fotografert på Smøla i Møre og Romsdal.
Rosenrot plantet på torvtaket på ei hytte.
Hunnplante av rosenrot på et hyttetak i Oppdal.
Hunnplante av rosenrot på et hyttetak i Oppdal.
Rosenrot plantet inn i en steinmur i en hage.
Rosenrot er en hardfør plante som tåler godt å bli dekt av snøfall om våren.
Man kan raspe av bladene av rosenrotstenglene og spise dem som en grønnsak.
Frøstander hos rosenrot
En rosenrotplante kan produsere store mengder med frø
Dyrkingsfelt med rosenrot. Smøla i Møre og Romsdal, juli 2008.
Rosenrotplanter på det samme dyrkingsfeltet på Smøla, mai 2017.
Det er de tykke rotstokkene til rosenrot som brukes som medisin.
Oppskåret og tørket rot av rosenrot har en rosa farge og duft av rose (derav navnet rosenrot).
Rosenrot må ikke forveksles med smørbukk!
    
Smørbukk (Hylotelephium maximum) Rosenrot (Rhodiola rosea)
Smørbukk (bildet til venstre) er en forvekslingsart til rosenrot i norsk natur. Denne arten har ikke de samme medisinske egenskapene som rosenrot (bildet til høyre), så det er viktig at man ikke forveksler disse artene når man er ute og høster rosenrot.

I motsetning til rosenrot, har smørbukk tokjønnete blomster og mer spredtsittende, eggrunde, rundtannete blad. Smørbukk trives best på tørre voksesteder, som i bergvegger, rasmark, vegkanter og på kirkegårdsmurer. Arten er vanligst i lavereliggende strøk på Østlandet (hvor rosenrot ikke finnes), men er også vanlig på Sørlandet og Vestlandet nord til Bergen. Videre langs kysten er smørbukk funnet spredt nordover til Nordland, men er her langt sjeldnere enn rosenrot.


Kart som viser registrerte funn av rosenrot på fastlandet i Norge, hentet fra Artsdatabanken (2022).
Kart over utbredelsen av rosenrot i Norden viser at arten er sjelden utenfor Norge.
Kartet er hentet fra Eric Hulten: Atlas över växternas utbredning i Norden. AB Kartografiska Institutet, Stockholm 1971.
Rosenrot er et adaptogen med tilsvarende egenskaper som ginseng, men som virker raskere og har færre bivirkninger. Urten er en kraftig antioksidant, og kan dessuten ha positiv virkning på seksuallivet hos både menn og kvinner. Planten vil utvilsomt være nyttig for hjertet ved at den kan minske mengden av stresshormoner. Den skal i tillegg også kunne normalisere blodtrykket, blodsukkernivået, kolesterolmengden og kaliumkonsentrasjonen i blodet. Det hevdes at rosenrot gir bedre hukommelse og konsentrasjonsevne, og større motstandskraft mot psykiske påkjenninger.
Faktaside om rosenrot

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.
Bildeoversikt medisinplanter