Tegninger av medisinplanter
Illustrasjoner fra gamle floraer og urtebøker

Startside > Bilder > Tegninger > Strandløk  

Strandløk
Allium vineale
A - Vill-løk (Allium oleraceum)          B - Strandløk (Allium vineale)
Illustrasjonen er hentet fra C.A.M. Lindman: Nordens Flora
Illustrasjon fra Korsmos ugrasplansjer
Faktaside om strandløk
Artsoversikt tegninger
© Urtekilden