Alfred Vogel

- en pioner innen naturmedisinen

Startside > Urtemedisin > Artikler > Alfred Vogel - en pioner innen naturmedisinen

 

Den sveitsiske naturlegen Alfred Vogel levde fra 1902 til 1996, altså nesten hele det forrige århundre, og regnes som en av de største pionerene innen naturmedisinen i nyere tid. Hans popularitet skyldes at han gjennom sine bøker og andre publikasjoner på en effektiv og lettfattelig måte klarte å formidle sitt budskap om sammenhengen mellom god helse og et liv på naturens premisser, og at han sto bak utviklingen av en rekke effektive naturpreparater.

Alfred Vogels liv og virke

Rolv Hjelmstad ved byste av Alfred Vogel i Roggwil
Alfred Vogel vokste opp i Aesch ved Basel i Sveits, og allerede fra barnsben av ble han av sin far og bestemor gjort kjent med plantenes legende krefter. Fra han var 21 år ledet Alfred Vogel ”Kolonialhaus Vogel”, et urte- og reformhus i Basel. I tillegg til varer som sukker og Ceylon-te, solgte han her også mange urter og urtebaserte produkter. Gjennom samtaler med kundene, foredrag og egne publikasjoner formidlet han sin overbevisning om at et sunt kosthold, en sunn livsførsel og bruk av helbredende urter kunne gi folk bedre helse og et langt liv. Hans grunnleggende ønske og drivkraft gjennom hele livet var å kunne hjelpe sine medmennesker til en god helse, og få dem til å forstå hvor viktig det er både å benytte seg av naturen og ta vare på den. Allerede tidlig i livet var Alfred Vogel overbevist om at et liv i samklang med naturen også måtte medføre at man spiser så naturlig og sunn mat som mulig.

I 1932/33 flyttet Vogel virksomheten sin fra Basel til Teufen i Appelzellen og praktiserte som naturlege her. I dette distriktet var lovgivningen rundt naturmedisin mer liberal enn der han kom fra. Vogel lagde selv medisinene som pasientene trengte, og han gjorde tidlig den viktige oppdagelsen at preparater som var laget av friske planter hadde langt bedre virkning enn preparater av tørket plantemateriale.

I løpet av de neste 30 årene økte etterspørselen etter naturmidlene til A.Vogel så mye at produksjonskapasiteten i Teufen ikke lenger var tilstrekkelig. I 1963, i en alder av 61 år, bygde derfor Alfred Vogels selskap Bioforce AG en fabrikk for naturmedisin på en stor eiendom i Roggwil, hvor det også var mulig å dyrke mange av de urtene som ble brukt i produksjonen. For å sikre at produktene skulle ha høyest mulig kvalitet, fastsatte han strenge retningslinjer for hvordan plantene skulle dyrkes, hvordan produksjonen av de ulike preparatene skulle foregå, og han sørget videre for at de ferdige produktene ble skikkelig kvalitetssikret.

Alfred Vogel var hele livet opptatt av å reise og lære hvordan urbefolkningsgrupper rundt om i verden benyttet planter som medisin. Fra 1950-årene og framover besøkte han en rekke land i ulike verdensdeler. Hos Sioux-indianerne i Nord-Amerika ble han for eksempel kjent med den immunstyrkende planten purpursolhatt (Echinacea purpurea), som etter hvert ble det største produktet til A.Vogel, og det produktet som firmaet i våre dager nok er mest kjent for.

En åker full av purpursolhatt ved Bioforcefabrikken i Roggwil i Sveits

Urtehage og museum

Ved Alfred Vogels hjem og klinikk i Teufen er det anlagt en vakker visningshage med urter og grønnsaker. Det er omkring 120 forskjellige plantearter i denne hagen, som ligger ca. 1000 moh., med vakker utsikt til fjellene i bakgrunnen. Her kan man se mange av de omkring 50 urtene som benyttes de ulike A.Vogel-produktene. Da jeg besøkte Teufen i slutten av august la jeg spesielt merke til de vakre blomstene til purpursolhatten, men også artisjokk i blomst og frodige planter av salvie, klaseormedrue og kyskhetstre fanget min oppmerksomhet. Og midt i et av blomsterbedene sto en bronsestatue av denne store naturmedisineren.

Ved A. Vogel-senteret i Teufen kan man også besøke museet som viser Alfred Vogels virke, og ikke minst det tidlige laboratorie- og produksjonsutstyret som han benyttet. Her arrangeres også kurs og seminarer der deltagerne bl.a. får lære om det nære samspillet mellom naturen og folks helse, noe Alfred Vogel hele livet var svært opptatt av.

Vogels eiendom i Teufen. Deler av urtehagen i forgrunnen. Fra urtehagen til Vogel i Teufen.
   

Alfred Vogels filosofi

Til forskjell fra mange av de firmaene som i dag produserer naturmedisin, og som primært er opptatt av økonomisk gevinst, hadde dr. Alfred Vogel en grunnleggende filosofi som lå til grunn for alt han foretok seg. Det var hans overbevisning at mennesker kunne holde seg friske og leve lenge bare hvis de viste respekt for naturen. De som i våre dager arbeider for Bioforce med A.Vogel-produktene ser det både som en utfordring og en plikt og følge Vogels filosofi. Her gjengir jeg noen av de tankene som Alfred Vogel formidlet gjennom sine bøker og foredrag, og som absolutt kan være verdt å reflektere over også for travle bymennesker i vår tid.

 

■   For å finne ekte livskvalitet må man så langt det er mulig leve i harmoni med naturen, og være seg bevisst naturens krefter.
■   Helse, på samme måte som sykdom, styres ikke av hvordan et enkelt organ blir påvirket, men er nært forbundet med vår holdning til livet, våre omgivelser og vår livsstil.
■   Når man vet hvordan ernæring og helse er knyttet sammen, er det lettere å innse at ansvaret for vårt velvære ligger i våre egne hender, og ikke i hendene til leger eller andre helseautoriteter. Legen eller terapeuten bør være som en fjellfører, som leder oss og viser veien, men de skal ikke bære oss. Vi må alle gå veien selv. Vi må kort og godt lære oss å ta ansvar for vår egen helse. Hvis man hovedsakelig spiser vegetarisk mat som er naturlig og som inneholder en overvekt av basiske innholdsstoffer, vil man ha tatt et viktig skritt for å opprettholde en god helse.
■   Følg naturens eksempel og forsøk å finne rett balanse mellom spenning og avslapping, mellom aktivitet og hvile, mellom intellektuell og fysisk aktivitet. Sykdom og lidelse skyldes en ubalanse eller disharmoni, som kan oppstå på mange plan i livet.
■   Å leve i samsvar med naturen er langt mer enn en teknikk. Det betinger en indre holdning som er karakterisert av en dyp forståelse, respekt og sympati for skaperverket. Hvis vi ønsker å motstå vold, det være seg mot mennesker, dyr eller miljøet, må vi lære å respektere Livet som noe hellig. Å tillate at dyr, som er en del av skaperverket, lider i menneskelige eksperimenter, er hjerteløst og uforenelig med det å ha respekt for naturen.
■   Etter år med sykdom har mange personer opplevd at de har gjenvunnet helsen gjennom at de, kanskje på en dramatisk måte, har forandret måten å leve på, i tillegg til at de har anvendt naturmedisin. Naturlig, helhetlig medisin undertrykker ikke bare symptomene slik syntetisk medisin ofte gjør, men søker å eliminere årsakene til sykdommen. 
■   Enhver plante er komplett i seg selv. Man risikerer å ødelegge den store medisinske verdien av en plante hvis man isolerer bestemte virkestoffer eller forstyrrer den fine balansen mellom plantens innholdsstoffer. Alle stoffene i en plante har sin oppgave og betydning, de utfyller hverandre slik at de kan virke som en helhet. Derfor kan man si at ”det viktigste virkestoffet i en medisinplante, er hele planten”.
■   Når man dyrker planter til mat og medisin er det viktig at frøene sås i en frisk jord, og at man ikke bruker syntetiske plantevernmidler eller andre stoffer som kan være til skade for plantene eller miljøet. Så langt det er mulig bør man til mat og medisin bare bruke friske og levende planter.
■   I all din streben i livet må du la kjærligheten være din ledetråd, for kjærligheten er den største kraften i universet.

Slik lages A.Vogel-produktene ved Bioforce

En del av Bioforcefabrikken i Roggwil

Bioforce er i våre dager en av de største og mest anerkjente produsentene av naturmedisin i verden, og A.Vogel-produkter selges i mer enn 30 land. Hele tiden etterstreber man at alle produktene med varemerket A.Vogel skal inneholde mest mulig av den opprinnelige plantens virkestoffer og livskraft. Til produksjonen i Roggwil høstes det årlig omkring 300 tonn med friske planter. Selv om de er økologisk dyrket, blir plantematerialet kontrollert og analysert før det viderebehandles, bl.a. for å finne eventuelle forurensninger eller innslag av andre plantearter.

Naturmidlene fra A.Vogel produseres på følgende måte: De økologisk dyrkede plantene brukes friske, og etter at de er høstet blir de alltid ført inn i produksjonen av tinkturer i løpet av 24 timer. Plantematerialet blir knust mekanisk før det legges på ståltanker og blandes med alkohol og vann. Denne prosessen, som kalles maserasjon, er den enkleste metoden for å trekke ut og konservere virkestoffene i en plante. Ved slutten av maserasjonstiden blir væsken (tinkturen) presset ut og skilt fra planterestene, som komposteres og blir til jord for dyrking av nye planter. Etter videre laboratorieanalyser, blir tinkturen så ført over i store tanker for lagring. Disse modertinkturene er basis for alle naturmedisinene til A.Vogel, og brukes i både flytende produkter og til produksjon av tabletter og kapsler.

20 dråper tre ganger daglig er den doseringen vi normalt kjenner fra etiketten på flaskene med A.Vogel-tinkturer, der solhatt-tinkturen Echinaforce er den best kjente. For mange er det imidlertid uvant å innta urtemedisin i flytende form, derfor har Bioforce også laget tabletter som inneholder purpursolhatt. Å lage tabletter med utgangspunkt i en tinktur, er imidlertid ikke enkelt, da man er avhengig av å skille urten fra alkoholen uten å miste eller påvirke de aktive innholdsstoffene. I 1971 lyktes det Alfred Vogel og hans medhjelpere å lage deres første tablett med friskt planteekstrakt som oppfylte hans kvalitetskrav. Denne produksjonen skjer gjennom en mild, men svært effektiv fordampningsprosess som varer bare noen få sekunder. Etter at alkoholen er dampet bort, er det neste viktige skrittet å lage tabletten. Konsentratet fra den friske planten blir først blandet med et naturlig tablettbindemiddel (cellulose/laktose). Pastaen man da får blir så tørket, og i en tablettpresse gitt rett form og størrelse slik at tabletten er enkel å svelge.

Logoen som følger alle A.Vogels produkter

A.Vogel produktene har høy kvalitet

Alle produktene fra Bioforce-fabrikken er helhetlig standardisert, dvs. at alle partiene som forlater fabrikken er garantert å inneholde den angitte mengden av virkestoffer. Alle urtene som brukes blir testet, slik at man får bekreftet at de inneholder hele spekteret av viktige virkestoffer i nødvendig mengde. Prosessene som benyttes ved denne helhetlige standardiseringen skiller seg fra vanlig standardisering, hvor vanligvis bare ett innholdsstoff i planten velges ut, og mengden av dette stoffet blir målt. Bioforce mener at alle virkestoffene i en plante bidrar til den totale virkningen, og alle disse stoffene må være tilstede i tinkturen i samme mengdeforhold som i den opprinnelige planten.

Bioforce har alltid vært motstandere av dyreforsøk, og bruker aldri slike forsøk for å teste ut produktene. Fabrikken får heller ikke råvarer fra noen som er involvert i slike forsøk, og de bruker ikke genmodifisert materiale i noen deler av produksjonsprosessen.

Medisinplantene stammer fra firmaets egne dyrkingsfelt, fra jordbrukere som dyrker plantene på kontrakt, eller fra bærekraftig innsamling i naturen. Hovedmengden av de urtene som brukes i A.Vogel-produktene dyrkes etter økologiske prinsipper i den fruktbare jorda i Roggwil, slik at selskapet har full kontroll over plantene fra de er små frøplanter til de blir høstet. Noen planter, som dvergpalme (Serenoa repens), solblom (Arnica montana) og djevleklo (Harpagophytum procumbens), dyrkes på spesielle farmer andre steder i verden.

Dyrkningsfelt for artisjokk i Roggwil Fra A.Vogels urtehage i Teufen

Frø samles hver høst for å lage nye frøplanter til utplanting neste vår. Disse plantes for hånd, og det sveitsiske klimaet gjør at det blir friske og sterke planter. Når plantene høstes, skjer også dette stort sett for hånd og med stor forsiktighet. Vanligvis starter man innhøstingen rett etter soloppgang, den tiden på døgnet da plantene inneholder mest av de aktive virkestoffene. Ved å bruke plantene friske, sikrer man at innholdet av virkestoffer er på topp, og man slipper å gå veien om tørking eller annen form for konservering. Å bruke friske planter står helt sentralt i Alfred Vogels filosofi, og tester som er utført har bekreftet Vogels intuisjon om at tinkturer av friske urter ekstrahert i alkohol inneholder mer aktive stoffer, og er mer stabile enn urteprodukter som er produsert med andre metoder.

Både råvarene og de ferdige produktene testes med vitenskapelige metoder for å sikre en jevn og høy kvalitet fra parti til parti. Produksjonen foregår etter GMP-standard (GMP = Good Manufacturing Practice / God tilvirkningspraksis). Å følge GMP-standarden er for så vidt ikke noe unikt, da denne standarden kun dreier seg om hygiene i produksjonen og sporbarhet for råvarene, og er en standard som alle seriøse produsenter av matvarer og medisin bør følge.

Et utvalg produkter fra A.Vogel

A.Vogel lager også ernæringsprodukter

”Hvor mye enklere ville det ikke vært om man aksepterte ideen om at en klok Skaper i naturen hadde sørget for alt som er nødvendig, inklusive maten vår! Hvis vi ser på maten som noe som Han har laget for oss, for vårt velvære, da ville vi visst at vi har alle kjente og ukjente næringsstoffer vi trenger til vår disposisjon. I rett mengde vil de bidra til alt vår kropp trenger” (AlfredVogel).

A.Vogel står også bak produksjon av en rekke næringsmidler, og de er alle komponert ut fra filosofien om at det som er helsebringende, også skal smake godt. Helse og nytelse bør gå hånd i hånd, mente Alfred Vogel. Som en pioner innen naturlig helse har han gjennom sine tallrike publikasjoner gitt oss råd om hva og hvordan vi skal spise. Ved produksjonen av matvarer gjelder det samme kravet til renhet og kvalitet som for naturmedisinen, nemlig at råvarene må være 100% økologisk dyrket, og bearbeidet slik at mest mulig av de helsebringende innholdsstoffene som finnes i råvarene blir bevart. Av matvarer som finnes i sortimentet fra A.Vogel kan nevnes økologisk müssli, ris, frukt- og kornkaffe, soyasaus, urtebuljong og ikke minst de velsmakende urtekrydderene.

Echinaforce - A.Vogels mest kjente produkt

I første del av 1950-årene tilbrakte Alfred Vogel en del tid sammen med amerikanske Sioux-indianere. Måten som de innfødte brukte naturens kraft for å opprettholde god helse, imponerte ham. Basert på gjensidig respekt utviklet det seg etter hvert et dypt vennskap mellom Sioux-medisinmannen Black Elk og utforskeren fra det fjerntliggende Europa.

Black Elk gjorde Alfred Vogel delaktig i de innfødte amerikanernes healing, og innviet ham i hemmelighetene i deres medisin. Medisinmannen introduserte også purpursolhatten (Echinacea purpurea) for Vogel, planten som seinere skulle bli så viktig for ham. Sioux-indianerne hadde kjent til denne planten i generasjoner og brukt den som et remedium mot en rekke plager, utvortes ved slangebitt, skader og skrammer, og innvortes for å styrke immunforsvaret.

Ved slutten av sitt opphold i Sør-Dakota ga Black Elk sin gode venn en håndfull solhattfrø. Alfred Vogel tok med seg denne dyrebare gaven tilbake til Sveits og begynte å dyrke planten, med stor suksess. De plantene som i våre dager brukes for å lage A.Vogel Echinaforce tinktur er etterkommere etter frøene som Alfred Vogel mottok fra Black Elk. Produktet Echinaforce har nå vært på markedet i over 50 år. En så lang levetid er det ikke mange andre naturprodukter som kan vise til, og både levetiden og det store antall flasker med Echinaforce tinktur som er solgt totalt, indikerer at dette er et naturprodukt som virkelig virker.

Alfred Vogel og Sioux-medisinmannen Black Elk

Echinaforce

 

Publikasjoner

En av årsakene til at Alfred Vogels mange urtekurer er blitt så godt kjent og mye brukt rundt om i verden, er at han var en ivrig skribent. Fra 1929 ga han ut månedsmagasinet ”Das neue Leben”, som seinere ble til ”A.Vogel Gesundheits-Nachrichten”, et magasin for et naturlig og sunt liv. Dette tyskspråklige magasinet har vært utgitt månedlig siden 1943, og er et av de mest leste helsemagasinene i Sveits.

Vogel skrev også mange bøker, den første allerede i 1926, da han var 24 år gammel. Tittelen var ” Kleiner Wegweiser für die Lebensreform” (”Liten veiviser i livsreformen”), en tittel som skulle bli retningsgivende også for hans påfølgende publikasjoner. Alfred Vogels mest kjente bok ” Der kleine Doktor” (”Den lille doktor”) ble første gang utgitt i 1952, og er seinere oversatt til 12 språk og kommet i en rekke opplag. Over to millioner eksemplarer er solgt av denne internasjonale bestselgeren, og regnes av mange også i dag som et grunnleggende oppslagsverk innen natur- og folkemedisin.

 

        

Flere av Vogels bøker er oversatt til dansk, og dermed lett leselige for oss nordmenn. I tillegg til ”Den lille doktor” finnes titlene ”Naturen som biologisk vejviser”, ”Cancer. Skæbne eller civilisationssygdom?” og ”Leveren som sundhedsregulator”. Tidligere ble disse bøkene solgt i enkelte helsekostbutikker, men kan nå være vanskelige å finne i Norge.


Denne artikkelen (med litt andre bilder) var trykt i bladet Mat & helse i oktober 2008. Les også artikkelen om Noen gode produkter fra A.Vogel som sto i det samme nummeret av bladet.

© Rolv Hjelmstad
Tekst og bilder på denne siden må ikke publiseres andre steder, verken elektronisk eller på trykk, uten tillatelse fra Rolv Hjelmstad