Bildegalleri fjellplanter
Norske fjellplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Fjellplanter > Skogsvinerot  

Skogsvinerot
Stachys sylvatica
Leppeblomstfamilien  -  Lamiaceae
Stinksyska Skov-galtetand Hedge Woundwort Wald-Ziest
Skogsvinerot kan gå opp i den subalpine vegetasjonen, men er vanligst i lavereliggende strøk. Vokser gjerne sammen med andre høystauder i sørhellinger, blant steinblokker, i urer og skogseng, ofte relativt skyggefullt.
Les om skogsvinerot som medisinplante i Urtekildens Planteleksikon.
Systematisk oversikt over fjellplantene
Fjellplanter alfabetisk etter norsk navn
Fjellplanter alfabetisk etter vitenskapelig navn

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.