Startside > Bilder > Fjellplanter > Navneliste vitenskapelige navn
 
Arter ordnet alfabetisk etter vitenskapelige navn
 
Denne siden viser en liste over norske fjellplanter der artene er ordnet alfabetisk etter det vitenskapelige plantenavnet basert på 2022-utgaven av Norsk flora og Artsdatabanken. Alternativt kan du gå til en liste der artene er ordnet alfabetisk etter det norske artsnavnet, eller en liste som er ordnet etter plantefamilier slik de er angitt i Norsk flora. Vær oppmerksom at det er til dels store endringer i mange planters familietilknytning og rekkefølgen på plantefamiliene i denne siste utgaven av Norsk flora sammenlignet med tidligere utgaver. Der en art har fått nytt vitenskapelig og/eller norsk navn, er det tidligere brukte navnet angitt i parentes.
 
Arter ordnet alfabetisk etter norske navn
Arter ordnet systematisk etter familietilhørighet
 
Gå til artsnavn som begynner på:
A    B    C    D    E    F    G    H    J    K    L    M    N    O    P    R    S    T    U    V    W
A
Achillea millefolium   -   Ryllik
Achillea ptarmica   -   Nyseryllik
Aconitum septentrionale   -   Tyrihjelm / Torhjelm
Actaea spicata   -   Trollbær
Agrostis capillaris   -   Engkvein
Agrostis mertensii (Agrostis borealis)  -   Fjellkvein
Ajuga pyramidalis   -   Jonsokkoll
Alchemilla alpina   -   Fjellmarikåpe
Alchemilla glomerulans   -   Kildemarikåpe
Alnus incana   -  Gråor
Alopecurus aequalis   -   Vassreverumpe
Andromeda polifolia   -   Hvitlyng
Anemone nemorosa   -   Hvitveis
Angelica archangelica subsp. archangelica   -   Fjellkvann
Angelica sylvestris   -   Sløke
Antennaria alpina   -   Fjellkattefot
Antennaria dioica   -   Kattefot
Anthoxanthum nipponicum   -   Fjellgulaks
Anthriscus sylvestris   -   Hundekjeks
Arabidopsis petraea   -   Aurskrinneblom
Arabis alpina   -   Fjellskrinneblom
Arctous alpina  (Arctostaphylos alpina)  -   Rypebær
Arctostaphylos uva-ursi   -   Melbær
Artemisia norvegica   -   Norsk malurt
Norsk malurt (Artemisia norvegica)
Artemisia vulgaris   -   Burot
Asplenium septentrionale   -   Olavsskjegg
Asplenium trichomanes   -   Svartburkne
Asplenium viride   -   Grønnburkne
Astragalus alpinus subsp. alpinus  -   Setermjelt / Fjellmjelt
Astragalus frigidus   -   Gulmjelt
Astragalus norvegicus   -   Blåmjelt
Athyrium distentifolium   -   Fjellburkne
Athyrium filix-femina   -   Skogburkne
Atocion rupestris (Silene rupestris)   -   Småsmelle
Avenella flexuosa (Deschampsia flexuosa)  -   Smyle
Avenula pubescens   -   Dunhavre

Til toppen av siden

B
Bartsia alpina   -   Svarttopp
Betula nana var. nana   -   Dvergbjørk
Betula pubescens subsp. tortuosa   -   Fjellbjørk
Bistorta vivipara   -   Harerug
Blechnum spicant   -   Bjørnekam / Bjønnkam
Botrychium boreale   -   Fjellmarinøkkel
Botrychium lunaria   -   Marinøkkel
 
C
Calamagrostis neglecta   -   Smårørkvein
Calamagrostis phragmitoides (Calamagrostis purpurea)  -   Skogrørkvein
Callitriche palustris   -   Småvasshår
Calluna vulgaris   -   Røsslyng
Caltha palustris   -   Bekkeblom / Soleihov
Campanula latifolia   -   Storklokke
Campanula rotundifolia   -   Blåklokke
Campanula uniflora   -   Høyfjellsklokke
Høyfjellsklokke (Campanula uniflora)
Capsella bursa-pastoris   -   Gjetertaske
Cardamine amara   -   Bekkekarse
Cardamine bellidifolia   -   Høyfjellskarse
Cardamine nymanii (Cardamine pratensis subsp. angustifolia)  -   Polarkarse
Carex adelostoma   -   Tranestarr
Carex aquatilis subsp. aquatilis   -   Nordlandsstarr
Carex atrata   -   Svartstarr
Carex atrofusca   -   Sotstarr
Carex bicolor   -   Hvitstarr
Carex bigelowii   -   Stivstarr
Carex brunnescens   - Seterstarr
Carex canescens   -   Gråstarr
Carex capillaris   -   Hårstarr
Carex capitata   -   Hodestarr
Carex chordorrhiza   -   Strengstarr
Carex concolor (Carex aquatilis subsp. stans)  -   Tundrastarr
Carex diandra   -   Kjevlestarr
Carex digitata   -   Fingerstarr
Carex dioica   -   Særbustarr / Tvebostarr
Carex echinata   -   Stjernestarr
Carex ericetorum   -   Bakkestarr
Carex flava   -   Gulstarr
Carex fuliginosa subsp. misandra   -   Dubbestarr
Carex lachenalii   -   Rypestarr
Carex lasiocarpa   -   Trådstarr
Carex limosa   -   Dystarr
Carex livida   -   Blystarr
Carex loliacea   -   Nubbestarr
Carex microglochin   -   Agnorstarr
Carex myosuroides (Kobresia myosuroides)   -   Rabbetust
Carex nigra subsp. juncea   -   Stolpestarr
Carex nigra subsp. nigra   -   Slåttestarr
Carex norvegica subsp. norvegica   -   Fjellstarr
Carex ornithopoda   -   Fuglestarr
Carex pallescens   -   Bleikstarr
Carex panicea   -   Kornstarr
Carex parallela   - Smalstarr
Carex pauciflora   -   Sveltstarr
Carex paupercula   -   Frynsestarr
Carex pilulifera   -   Bråtestarr
Carex rostrata   -   Flaskestarr
Carex rufina   -   Jøkulstarr
Carex rupestris   -   Bergstarr
Carex saxatilis   -   Blankstarr
Carex simpliciuscula (Kobresia simpliciuscula)   -   Myrtust
Carex x grahamii (Carex stenolepis)   -   Vierstarr
Carex vaginata   -   Slirestarr

Carex vesicaria   -   Sennegras

Carum carvi   -    Karve
Cassiope tetragona   -   Kantlyng
Cerastium alpinum   -   Fjellarve / Grå fjellarve
Cerastium cerastoides   -   Brearve
Cerastium fontanum   -    Arve / Skogarve
Cerastium nigrescens (Cerastium arcticum)  -   Snøarve
Snøarve (Cerastium nigrescens)
Chamaenerion angustifolium (Epilobium angustifolium)   -   Geitrams
Chamaepericlymenum suecicum (Cornus suecica)   -   Skrubbær
Chamorchis alpina   -   Fjellkurle
Cherleria biflora (Minuartia biflora)  -   Tuearve
Chrysosplenium alternifolium   -   Maigull
Cicerbita alpina (Lactuca alpina)  -   Turt
Circaea alpina   -   Trollurt
Cirsium heterophyllum (Cirsium helenioides)  -   Hvitbladtistel
Cirsium palustre   -   Myrtistel
Comarum palustre   -   Myrhatt
Comastoma tenellum (Gentianella tenella)  -   Bittersøte
Convallaria majalis   -   Liljekonvall
Corallorhiza trifida   -   Korallrot
Cotoneaster scandinavicus   -   Dvergmispel
Cryptogramma crispa   -   Hestespreng
Cypripedium calceolus   -   Marisko
Cystopteris fragilis   -   Skjørlok
Cystopteris montana   -   Fjell-lok

Til toppen av siden

D
Dactylis glomerata   -   Hundegras
Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta   -   Blodmarihånd
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata   -   Engmarihånd
Dactylorhiza maculata subsp. maculata   -   Flekkmarihånd
Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii   -   Skogmarihånd
Dactylorhiza majalis subsp. lapponica (Dactylorhiza lapponica)  -   Lappmarihand
Dactylorhiza viride  (Coeloglossum viride)   -  Grønnkurle
Daphne mezereum   -   Tysbast
Deschampsia alpina   -   Fjellbunke
Deschampsia cespitosa   -   Sølvbunke
Diapensia lapponica   -   Fjellpryd
Diphasiastrum alpinum   -  Fjelljamne
Diphasiastrum complanatum subsp. complanatum   -   Skogjamne
Draba alpina   -  Gullrublom
Draba fladnizensis   -   Alperublom
Draba hirta var. dovrensis (Draba glabella var. dovrensis)  -   Dovrerublom
Draba hirta var. hirta (Draba glabella var. glabella)  -   Skredrublom
Draba incana   -   Lodnerublom
Draba rupestris   -   Bergrublom
Draba oxycarpa   -   Bleikrublom
Drosera anglica   -   Smalsoldogg
Drosera rotundifolia   -   Rundsoldogg
Dryas octopetala   -   Reinrose
Reinrose (Dryas octopetala)
Dryopteris expansa var. expansa   -   Sauetelg
Dryopteris filix-mas   -   Ormetelg

Til toppen av siden

E
Eleocharis quinqueflora   -   Småsivaks
Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum   -   Fjellkrekling
Epilobium alsinifolium   -   Kildemjølke
Epilobium anagallidifolium   -   Dvergmjølke
Epilobium collinum   -   Bergmjølke
Epilobium davuricum   -   Linmjølke
Epilobium hornemannii   -   Setermjølke
Epilobium lactiflorum   -   Hvitmjølke
Epilobium montanum   -   Krattmjølke
Epilobium palustre   -   Myrmjølke
Equisetum arvense subsp. boreale   -   Polarsnelle
Equisetum fluviatile   -   Elvesnelle
Equisetum hyemale   -   Skavgras
Equisetum palustre   -   Myrsnelle
Equisetum pratense   -   Engsnelle
Equisetum scirpoides   -   Dvergsnelle
Equisetum sylvaticum   -   Skogsnelle
Equisetum variegatum   -   Fjellsnelle
Erica tetralix   -   Klokkelyng
Erigeron acer subsp. acer   -   Bakkestjerne / Grå bakkestjerne
Erigeron acer subsp. politus   -   Blankbakkestjerne
Erigeron borealis   -   Fjellbakkestjerne
Erigeron eriocephalus   -   Ullbakkestjerne
Erigeron uniflorus subsp. uniflorus   -   Snøbakkestjerne
Eriophorum angustifolium   -   Duskull / Duskmyrull
Eriophorum latifolium   -   Breiull / Breimyrull
Eriophorum scheuchzeri   -   Snøull / Snømyrull
Eriophorum vaginatum   -   Torvull / Torvmyrull
Erysimum virgatum   -   Berggull
Euphrasia stricta   -   Øyentrøst
Euphrasia wettsteinii   -   Fjelløyentrøst
Eurybia sibirica (Aster sibiricus)   -   Sibirstjerne

Til toppen av siden

F
Festuca ovina   -   Sauesvingel
Festuca rubra   -   Rødsvingel
Festuca vivipara   -   Geitsvingel
Filipendula ulmaria   -   Mjødurt
Fragaria vesca   -   Markjordbær
 
G
Galium boreale   -   Hvitmaure
Galium palustre   -   Myrmaure
Galium uliginosum   -   Sumpmaure
Galium verum   -   Gulmaure
Gentiana nivalis   -   Snøsøte
Snøsøte (Gentiana nivalis)
Gentiana purpurea   -   Søterot
Gentianella campestris   -   Bakkesøte
Gentianella tenella   -   Småsøte
Geranium sylvaticum   -   Skogstorkenebb
Geum rivale   -   Enghumleblom
Goodyera repens   -   Knerot
Gymnadenia conopsea   -   Brudespore
Gymnocarpium dryopteris   -   Fugletelg

Til toppen av siden

H
Harrimanella hypnoides (Cassiope hypnoides)  -   Moselyng
Hieracium alpinum   -   Fjellsveve
Hierochloë odorata   -   Marigras
Hippuris vulgaris   -   Hesterumpe
Huperzia appressa   -   Fjell-lusegras
Hypericum maculatum   -   Firkantperikum
 
J
Juncus alpinoauriculatus   -   Skogsiv
Juncus arcticus   -  Finnmarkssiv
Juncus articulatus   -   Ryllsiv
Juncus biglumis   -   Tvillingsiv
Juncus bufonius   -   Paddesiv
Juncus castaneus   -   Kastanjesiv
Juncus filiformis   -   Trådsiv
Juncus stygius   -   Nøkkesiv
Juncus trifidus   -   Rabbesiv
Juncus triglumis   -   Trillingsiv
Juniperus communis   -   Einer
 
K
Kalmia procumbens (Loiseleuria procumbens)  -   Greplyng
Knautia arvensis   -   Rødknapp
Koenigia islandica   -   Dvergsyre
Dvergsyre (Koenigia islandica)

Til toppen av siden

L
Lappula deflexa   -   Hengepiggfrø
Lathyrus pratensis   -   Gulflatbelg
Lathyrus vernus   -   Vårerteknapp
Lepidotheca suaveolens   -   Tunbalderbrå
Leucanthemum vulgare   -   Prestekrage
Linaria vulgaris   -   Lintorskemunn
Linnaea borealis   -   Linnea
Lotus corniculatus   -   Tiriltunge
Luzula confusa   -   Vardefrytle
Luzula multiflora subsp. frigida   -   Seterfrytle
Luzula parviflora   -   Hengefrytle
Luzula pilosa   -   Hårfrytle
Luzula spicata   -   Aksfrytle
Lycopodiella inundata   -   Myrkråkefot
Lycopodium annotinum subsp. alpestre   -   Fjellkråkefot
Lycopodium annotinum subsp. annotinum   -   Stri kråkefot / Skogkråkefot 
Lycopodium clavatum subsp. clavatum   -   Myk kråkefot
Lycopodium clavatum subsp. monostachyon   -   Rypefot
Lysimachia europaea (Trientalis europaea)  -   Skogstjerne

Til toppen av siden

M
Maianthemum bifolium   -   Maiblom
Matteuccia struthiopteris   -   Strutseving
Melampyrum pratense   -   Stormarimjelle
Melampyrum sylvaticum   -   Småmarimjelle
Melica nutans   -   Hengeaks
Menyanthes trifoliata   -   Bukkeblad
Micranthes foliolosa (Saxifraga foliolosa)   -   Grynsildre
Micranthes hieracifolia (Saxifraga hieracifolia)  -   Stivsildre
Micranthes nivalis (Saxifraga nivalis)  -   Snøsildre
Micranthes stellaris (Saxifraga stellaris)  -   Stjernesildre
Stjernesildre (Saxifraga stellaris)
Micranthes tenuis (Saxifraga tenuis)  -   Grannsildre
Milium effusum   -   Myskegras
Molinia caerulea   -   Blåtopp
Moneses uniflora   -   Olavsstake
Montia fontana   -   Kildeurt
Myosotis decumbens   -   Fjellforglemmegei / Fjellminneblom
Myricaria germanica   -   Klåved
 
N
Nardus stricta   -   Finnskjegg
Narthecium ossifragum   -   Rome
Neottia  cordata (Listera cordata)  -   Småtveblad
Neottia ovata (Listera ovata)  -   Stortveblad
Nigritella nigra   -   Svartkurle
Nuphar pumila   -   Soleinøkkerose
 
O
Omalotheca norvegica   -   Setergråurt
Omalotheca supina   -   Dverggråurt
Omalotheca sylvatica   -   Skoggråurt
Oreopteris limbosperma   -   Smørtelg
Orthilia secunda   -   Nikkevintergrønn
Oxalis acetosella   -   Gjøkesyre
Oxycoccus microcarpus   -   Småtranebær
Oxyria digyna   -   Fjellsyre
Oxytropis lapponica   -   Reinmjelt

Til toppen av siden

P
Papaver radicatum   -   Fjellvalmue
Paris quadrifolia   -   Firblad
Parnassia palustris   -   Jåblom
Pedicularis lapponica   -   Bleikmyrklegg
Pedicularis oederi   -   Gullmyrklegg
Gullmyrklegg (Pedicularis oederi)
Pedicularis palustris   -   Myrklegg
Pedicularis sceptrum-carolinum   -   Kongsspir
Petasites frigidus   -   Fjellpestrot
Phegopteris connectilis   -   Hengeving
Phippsia algida   -   Snøgras
Phleum alpinum   -   Fjelltimotei
Phyllodoce caerulea   -   Blålyng
Picea abies   -   Gran
Pimpinella saxifraga   -   Gjeldkarve
Pinguicula alpina   -   Fjelltettegras
Pinguicula villosa   -   Dvergtettegras
Pinguicula vulgaris   -   Tettegras
Pinus sylvestris   -   Furu
Plantago major   -   Groblad
Plantago media   -   Dunkjempe
Poa alpina   -   Fjellrapp
Poa annua   -   Tunrapp
Poa arctica   -   Jervrapp
Poa flexuosa   -   Mykrapp
Poa glauca   -   Blårapp
Poa lindebergii   -   Knutshørapp
Poa pratensis subsp. alpigena   -   Seterrapp
Poa remota   -   Storrapp
Polemonium caeruleum   -   Fjellflokk
Polygonatum odoratum   -   Kantkonvall
Polygonatum verticillatum   -   Kranskonvall
Polypodium vulgare   -   Sisselrot
Polystichum lonchitis   -   Taggbregne
Populus tremula   -   Osp
Potentilla argentea   -   Sølvmure
Potentilla crantzii   -   Flekkmure
Potentilla erecta   -   Tepperot
Potentilla nivea   -   Snømure
Primula scandinavica   -   Fjellnøkleblom
Primula stricta var. stricta   -   Smalnøkleblom
Prunella vulgaris   -   Blåkoll
Prunus padus   -   Hegg
Pseudorchis straminea   -   Fjellhvitkurle
Pteridium aquilinum   -   Einstape
Pulsatilla vernalis   -   Mogop
Pyrola chlorantha   -   Furuvintergrønn
Pyrola media   -   Klokkevintergrønn
Pyrola minor   -   Perlevintergrønn
Pyrola rotundifolia subsp. norvegica (Pyrola grandiflora subsp. norvegica)  -   Norsk vintergrønn
Pyrola rotundifolia subsp. rotundifolia   -   Legevintergrønn

Til toppen av siden

R
Ranunculus auricomus   -   Nyresoleie
Ranunculus glacialis (Beckwithia glacialis)  -   Issoleie
Issoleie (Ranunculus glacialis)
Ranunculus hyperboreus subsp. hyperboreus   -   Setersoleie
Ranunculus nivalis   -   Snøsoleie
Ranunculus platanifolius   -   Hvitsoleie
Ranunculus pygmaeus   -   Dvergsoleie
Ranunculus repens   -   Krypsoleie
Ranunculus reptans   -   Evjesoleie
Ranunculus subborealis subsp. pumilus   -   Fjellsoleie
Ranunculus trichophyllus (Batrachium trichophyllum)  -   Småvassoleie
Rhinanthus minor subsp. groenlandicus   -   Fjellengkall
Rhodiola rosea   -   Rosenrot
Rhododendron lapponicum   -   Lapprose
Rubus chamaemorus   -   Molte
Rubus idaeus   -   Bringebær
Rubus saxatilis   -   Teiebær / Tågebær
Rumex acetosella   -   Småsyre
Rumex alpestris (Rumex acetosa subsp. lapponicus)  -   Setersyre
Rumex longifolius   -   Høymol

Til toppen av siden

S
Sabulina rubella (Minuartia rubella) -   Nålearve
Sabulina stricta (Minuartia stricta)  -   Grannarve
Sagina caespitosa   -   Stuttarve / Stuttsmåarve
Sagina nivalis   -   Jøkelarve / Jøkelsmåarve
Sagina procumbens   -   Tunarve / Tunsmåarve
Sagina saginoides   -   Seterarve / Setersmåarve
Salix arbuscula   -   Småvier
Salix caprea   -   Selje
Salix glauca subsp. glauca   -   Sølvvier
Salix hastata   -   Bleikvier
Salix herbacea   -   Musøre
Salix lanata   -   Ullvier
Salix lapponum   -   Lappvier
Salix myrsinifolia subsp. myrsinifolia   -   Svartvier
Salix myrsinites   -   Myrtevier
Salix pentandra   -   Istervier
Salix phylicifolia   -   Grønnvier
Salix polaris   -   Polarvier
Salix reticulata   -   Rynkevier
Salix starkeana   -   Blåvier
Saussurea alpina   -   Fjelltistel
Saxifraga adscendens   -   Skåresildre
Saxifraga aizoides   -   Gulsildre
Saxifraga cernua   -   Knoppsildre
Saxifraga cespitosa   -   Tuesildre
Saxifraga cotyledon   -   Bergfrue  /  Fjelldronning
Saxifraga x opdalensis   -   Oppdalsildre
Saxifraga oppositifolia   -   Rødsildre
Rødsildre (Saxifraga oppositifolia)
Saxifraga rivularis   -   Bekkesildre
Scheuchzeria palustris   -   Sivblom
Scorzoneroides autumnalis var. pratensis (Leontodon autumnalis var. taraxaci)  -   Fjellføllblom
Sedum annuum   -   Småbergknapp
Sedum villosum   -   Lodnebergknapp
Selaginella selaginoides   -   Dvergjamne
Sibbaldia procumbens   -   Trefingerurt
Silene acaulis   -   Fjellsmelle
Silene dioica   -   Rød jonsokblom
Silene latifolia subsp. alba   -   Hvit jonsokblom
Silene vulgaris   -   Engsmelle
Silene wahlbergella   -   Blindurt
Solidago virgaurea subsp. lapponica   -   Fjellgullris
Solidago virgaurea subsp. virgaurea   -   Gullris / Skoggullris
Sorbus aucuparia   -   Rogn
Sparganium angustifolium   -   Flotgras
Sparganium hyperboreum   -   Fjellpiggknopp
Stachys sylvatica   -   Skogsvinerot
Stellaria borealis   -   Fjellstjerneblom
Stellaria graminea   -   Grasstjerneblom
Stellaria longifolia   -   Rustjerneblom
Stellaria longipes var. humilis  (Stellaria crassipes var. dovrensis)  -   Dovrestjerneblom / Snøstjerneblom
Stellaria media   -   Vassarve
Stellaria nemorum   -   Skogstjerneblom
Succisa pratensis   -   Blåknapp

Til toppen av siden

T
Tanacetum vulgare   -   Reinfann
Taraxacum seksjon Crocea   -   Fjell-løvetenner
Taraxacum dovrense   -   Dovreløvetann
Thalictrum alpinum   -   Fjellfrøstjerne
Thalictrum simplex subsp. simplex   -   Smalfrøstjerne
Tofieldia pusilla   -   Bjørnebrodd / Bjønnbrodd
Trichophorum alpinum   -   Sveltull
Trichophorum cespitosum subsp. cespitosum   -   Småbjørneskjegg / Småbjønnskjegg
Trichophorum pumilum   -   Krypsivaks
Trifolium pratense   -   Rødkløver
Trifolium repens   -  Hvitkløver
Triglochin palustris   -   Myrsauløk
Trisetum spicatum   -   Svartaks
Trollius europaeus   -   Ballblom
Tussilago farfara   -   Hestehov
 
U
Utricularia intermedia   -   Gytjeblærerot
Utricularia minor   -   Småblærerot
Urtica dioica   -   Stornesle / Brennesle

Til toppen av siden

V
Vaccinium myrtillus  -   Blåbær
Vaccinium uliginosum   -   Blokkebær
Vaccinium vitis-idaea   -   Tyttebær
Valeriana sambucifolia   -   Vendelrot
Veronica alpina subsp. alpina   -   Fjellveronika
Veronica chamaedrys   -   Tveskjeggveronika
Veronica fruticans   -   Bergveronika
Veronica officinalis   -   Legeveronika
Veronica scutellata   -   Veikveronika
Veronica serpyllifolia   -   Snauveronika
Vicia cracca   -   Fuglevikke
Vicia sepium   -   Gjerdevikke
Vicia sylvatica   -   Skogvikke
Viola biflora   -   Fjellfiol
Viola canina subsp. canina   -   Engfiol (inkl. Viola canina subsp. ruppii - Lifiol)
Viola epipsila   -   Stor myrfiol
Viola mirabilis   -   Krattfiol
Viola palustris   -   Myrfiol
Viola rupestris subsp. rupestris   -   Sandfiol
Viola tricolor   -   Stemorsblomst
Viscaria alpina (Lychnis alpina)  -   Fjelltjæreblom
Viscaria vulgaris (Lychnis viscaria)  -   Engtjæreblom
 
W
Woodsia alpina   -   Fjell-lodnebregne
Woodsia ilvensis   -   Lodnebregne

 Til toppen av siden

Myrhatt (Comarum palustre)

OBS!  Alle bildene i bildegalleriet er tatt av Rolv Hjelmstad, som også har copyright til dem. Bilder må derfor ikke kopieres eller publiseres andre steder, verken elektronisk eller på trykk, uten tillatelse fra fotografen.

ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.

Ønsker du å kjøpe bruksrett til noen av bildene, kan du få dem tilsendt i høyere oppløsning enn de bildene som er lagt ut på internett. Se Kjøp av bilder.


© Rolv Hjelmstad
Fagerhaugvegen 55, 7347 Oppdal
Tlf. 412 79 243   -   e-post: rolv.hjelmstad@oppdal.com