Bildegalleri fjellplanter
Norske fjellplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Fjellplanter > Gjetertaske  

Gjetertaske
Capsella bursa-pastoris
Korsblomstfamilien  -  Brassicaceae
Lomme Hyrdetaske Shepherd's-purse Gewöhnliches Hirtentäschel
Gjetertaske er et ugras som er særlig vanlig i lavlandet, men som ofte følger med menneskene til fjells og finnes da rundt seterfjøs og andre steder der folk og husdyr ferdes.
Les om gjetertaske som medisinplante i Urtekildens Planteleksikon.
Systematisk oversikt over fjellplantene
Fjellplanter alfabetisk etter norsk navn
Fjellplanter alfabetisk etter vitenskapelig navn

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.