Urtekildens planteleksikon

Startside > Urtemedisin > Medisinplanter > SUTHERLANDIA  

SUTHERLANDIA
Sutherlandia frutescens
 
VITENSKAPELIG NAVN / SYNONYMER
Sutherlandia frutescens (L.) R.Br.
Lessertia frutescens (L.) P. Goldblatt & J.C. Manning
Colutea frutescens L. 

Sutherlandia frutescens er en av fem kjente Sutherlandia-arter, som alle finnes i det sørlige Afrika. Artene er vanskelige å skille fra hverandre da det ofte finnes mellomformer, og enkelte botanikere anser dem å heller være ulike former av en enkelt stor og variabel art. De tre artene Sutherlandia frutescens, S. microphylla og S. tomentosa har overlappende utbredelse i den vestlige Kapp-provinsen og brukes trolig om hverandre. Sutherlandia står svært nær slekta Lessertia og blir enkelte ganger ansett å tilhøre denne slekta.


 
NAVN PÅ ANDRE SPRÅK
SVENSK:  Sutherlandia.
DANSK:  Sutherlandia.
ENGELSK:  Sutherlandia / Cancer bush / Balloon pea.
TYSK:  Sutherlandia.
FRANSK:  Sutherlandia.
SPANSK:  Sutherlandia.
 
FAMILIE
Ertefamilien (Fabaceae).
Foto ©: Rolv Hjelmstad
Flere bilder av sutherlandia

BOTANISK BESKRIVELSE

Sutherlandia er en flerårig busk som blir opptil 1,2 m høy. Den har nedliggende eller opprette stammer og finnete blad som består av avlange til elliptiske småblad som er 4-10 mm lange og med en grågrønn farge, noe som gir busken et sølvaktig utseende. I Sør-Afrika blomstrer planten fra september til desember, og de 3,5 cm lange blomstene er lysende oransjerøde. De sitter i endestilte klaser. Frukten er en stor, blærelignende erteskjerm som er nesten gjennomsiktig. Planten har en svært bitter smak.

 
UTBREDELSE

Sutherlandia opptrer naturlig i de tørre delene av det sørlig Afrika, i det vestlige Kapp-området og oppover vestkysten så langt nord som til Namibia og Botswana. Arten har temmelig variabelt utseende innen sitt utbredelsesområde. På grunn de lysende vakre blomstene er Sutherlandia frutescens i strøk med varmt klima brukt som en attraktiv hageplante.

 
DROGER / ANVENDTE PLANTEDELER
Friske eller tørkede greiner og blad av denne planten brukes som medisin. Råmateriale plukkes delvis i naturen, men en utvalgt kjemotype blir i våre dage dyrket i kommersiell skala.
 
INNHOLDSSTOFFER

Bladene av sutherlandia inneholder en kompleks blanding av bitre triterpenglykosider (inklusive L-canavanin, og L-arginine, som er en antagonist til L-canavanin), pinitol (et cyclitol) og gamma-aminobutyrinsyre (GABA). Sutherlandia inneholder også asparaginer og små mengder av sekundære plantemetabolitter som saponiner, i tillegg til en rekke andre stoffer.

 
URTENS EGENSKAPER OG VIRKNING

Bittertonikum, styrkende, adaptogen, betennelseshemmende, immunstyrkende og blodrensende. Urten er vist å kunne hemme delingen av kreftceller, og er dessuten en antioksidant.

 
URTEN KAN BRUKES VED FØLGENDE HELSEPLAGER / SYKDOMMER

Sutherlandia brukes tradisjonelt ved forkjølelse, influensa, hoste, astma, bronkitt, feber, kronisk tretthetssyndrom, ME, viral hepatitt, diabetes type 2, mildt til moderat forhøyet blodtrykk, leddgikt (revmatoid artritt), dårlig appetitt, dårlig fordøyelse, magekatarr, magesår, leverplager, dysenteri, halsbrann, hemoroider, øyeplager, urinveisinfeksjoner, vannkopper, tuberkulose, stress, angst, depresjon, hetetokter og irritabilitet under menopausen. Utvortes brukes uttrekk av urten på forbrenninger, øyebetennelser, skader og betent hud. I nyere tid har det vært mye fokus på bruk av urten i behandling av kreft og HIV/AIDS.

 
 
SUTHERLANDIA

Planteslekta Sutherlandia er oppkalt etter James Sutherland (1639-1719), som var den første direktøren ved Edinburgh botaniske hage. Artsnavnet frutescens betyr buskformet og viser til at planten er en busk. Denne planten har, så vidt jeg kjenner til, ennå ikke fått noe offisielt norsk navn, derfor brukes det vitenskapelige slektsnavnet som norsk navn, på samme måte som det gjøres i mange andre land. Det engelske navnet cancer bush kommer av plantens ry som kreftmedisin.

Tradisjonell anvendelse av sutherlandia

Innen folkemedisinen i Sør-Afrika har sutherlandia vært brukt mot en rekke plager og som et styrkemiddel for å oppnå styrket immunforsvar, generelt velvære og et lengre liv. Urten blir i våre dager brukt ved stress, depresjon og angst, og som et styrkemiddel for økt livskvalitet hos pasienter med kreft eller HIV/AIDS. Planten regnes som et bittertonikum, og inntatt før et måltid vil et uttrekk av urten øke appetitten og fremme fordøyelsen.

I Sør-Afrika brukes sutherlandia tradisjonelt ved utallige plager, som forkjølelse, influensa, hoste, astma, bronkitt, feber, kronisk tretthetssyndrom, ME, viral hepatitt, type II diabetes, mildt til moderat forhøyet blodtrykk, revmatoid artritt, dårlig appetitt, dårlig fordøyelse, magekatarr, magesår, leverplager, dysenteri, halsbrann, hemoroider, urinveisinfeksjoner, vannkopper, tuberkulose, hetetokter og irritabilitet under menopausen. Ekstrakter er også brukt utvortes til vask av sår, forbrenninger, skader og betent hud. Urten anvendes dessuten til behandling av øyeproblemer, noe som skjer ved å vaske øyet med et filtrert avkok av planten.

En dyrestudie har antydet at en flytende ekstrakt av sutherlandia kan framvise smertestillende, betennelseshemmende og blodsukkersenkende egenskaper, noe som kan forklare den folkemedisinske bruken av urten til behandling av smertefulle revmatiske lideleser og betennelsestilstander, i tillegg til ved alderdomsdiabetes.

Sutherlandia ved kreft og HIV / AIDS

Sutherlandia anses som den mest lovende og anvendbare av de medisinske plantene som vokser i Sør-Afrika. Urten er mye omtalt innen etnobotanikken fordi den har så stort ry for å kunne kurere kreft, og i det siste på grunn av den immunstyrkende virkningen som kan være til nytte ved HIV og AIDS. Sutherlandia er et effektivt og trygt styrkemiddel som bidrar sterkt til å mobilisere kroppens egne ressurser til å hanskes med ulike fysiske og mentale stressfaktorer, og urten blir derfor betegnet både som et adaptogen og et tonikum.

Sutherlandia har også vært brukt både som et forebyggende middel og til behandling av kreft. Nylig har man sett indikasjoner på at urten har immunstyrkende egenskaper som ligner de man finner hos kinesisk mjelt (Astragalus membranaceus), og sutherlandia er vist å ha betydelig verdi i behandling av skader som oppstår ved kreft og AIDS.

Urten må imidlertid ikke oppfattes som noen mirakelkur ved kreft. Den største verdien ligger heller i at sutherlandia som et styrkemiddel vil hjelpe kroppen til å mobilisere sine egne ressurser til å hanskes med sykdommen. Den er f.eks. kjent for å dempe angst og irritabilitet, og å bedre sinnsstemningen.

Kreftpasienter vil, på samme måte som de som lider av tuberkulose eller AIDS, ofte gå ned i vekt. Sutherlandia vil kunne bedre appetitten dramatisk hos slike avkreftede pasienter, slik at de igjen kan legge på seg. De fleste svekkede pasienter som bruker sutherlandia vil gå opp i vekt i løpet av seks uker. Det er dokumentert vektøkning på 10-15 kg hos avkreftede pasienter med kreft og AIDS. Vektøkning skjer imidlertid ikke hos personer som ikke på forhånd er i en svekket tilstand. Urten er også kjent for å bedre energinivået og gi en følelse av økt velvære. Det er å håpe at vitenskapelige studier vil bekrefte det enkelte mener, nemlig at behandling med sutherlandia vil kunne forsinke utviklingen fra HIV til AIDS.

Anvendelse og dosering

En daglig dose på omkring 1-2 g av den tørkede urten inntas som te, avkok eller tabletter (1-2 tabletter som inneholder 300 mg av den tørkede urten, tre ganger daglig).

 

Advarsler, bivirkninger og kontraindikasjoner

Sutherlandia regnes ikke for å være giftig, og urten er ansett som helt trygg å bruke. Dette baserer seg på den langvarige bruken av planten i Sør-Afrika. Ingen alvorlige bivirkninger er kjent ved bruk av sutherlandia i anbefalte doseringer. Det finnes imidlertid enkelte rapporter om milde bivirkninger som tørr munn, svakt urindrivende effekt, løs mage eller forstoppelse, men disse bivirkningene opptrer bare ved inntak av svært høye doser. Noe svimmelhet er rapportert hos svært avkreftede og svake pasienter. Selv om det er en veletablert tradisjon for å bruke sutherlandia under graviditet, er ikke dette tilrådelig å gjøre før det foreligger mer erfaring for at urten er trygg for gravide. Sutherlandia må brukes med forsiktighet sammen med skolemedisinske preparater, da det er risiko for interaksjoner. Dette skyldes urtens evne til å påvirke enzymene i leveren som omdanner medisinene.

 

Flere bilder av sutherlandia
KILDER
Karalliedde, Lakshman & Indika Gawarammane: Traditional Herbal Medicines, a guide to their safer use.  London, Hammersmith Press Ltd. 2008.
Van Wyk, Ben-Erik & Michael Wink: Medicinal Plants of the World.  Portland, Oregon, Timber Press 2004.
 

http://www.sutherlandia.org

http://en.wikipedia.org/wiki/Sutherlandia_frutescens

 

VIKTIG: Det som er skrevet om urten og dens medisinske virkning ved bestemte plager og sykdommer er kun ment som informasjon. Urtekilden tar ikke ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå om du velger å benytte denne urten eller preparater hvor urten inngår.


© Urtekilden

Tekst og bilder fra denne siden må ikke publiseres andre steder, verken elektronisk eller på trykk, uten tillatelse fra Urtekilden.

Denne siden ble sist endret 07.02.2021
Indeks norske navn
Indeks vitenskapelige navn