Interaksjoner

URTEKILDEN

Startside > Urtemedisin > Urtemedisinske ord og uttrykk > Interaksjoner

 

Interaksjon vil si at et legemiddel hemmer eller øker virkningen av andre legemidler.

Man skal ikke tro at urter bestandig er ufarlige. Ikke minst må man være oppmerksom på risikoene for interaksjoner med andre medisiner. I utgangspunktet er ikke dette urtenes skyld, men at det kontinuerlig introduseres nye medisiner som inneholder kjemiske stoffer som er ukjente i naturen, og vi kjenner ikke godt nok til hvordan disse oppfører seg sammen med naturlige stoffer. Det kan få alvorlige konsekvenser hvis det oppstår interaksjon mellom naturmedisiner og andre legemidler. For eksempel inneholder urten prikkperikum (Hypericum perforatum) stoffer som kan redusere virkningen av andre antidepressive medisiner og p-piller. Et annet eksempel er hvitløk (Allium sativum) som kan forsterke virkningen av blodfortynnende medisin.

På grunn av faren for interaksjon må man være forsiktig med å ta skolemedisinske preparater samtidig som man inntar naturmedisinske produkter. En annen forsiktighetsregel som man må merke seg, er at man bør være forsiktig med å innta urter før en operasjon. Dette skyldes at mange urter virker blodfortynnende og kan gi kraftigere blødninger. Urter kan også forsterke virkningen av syntetiske blodfortynnende medisiner. Skal man opereres, bør man alltid informere legene om hvilke naturmedisiner man anvender. Generelt kan man si at hvis man bruker naturmedisin sammen med skolemedisinske preparater, bør man alltid gi opplysninger om det til legen, slik at man i størst mulig grad kan unngå interaksjoner.

Tilbake til ordlisten

   © URTEKILDEN, Rolv Hjelmstad, Fagerhaugvegen 55, 7347 Oppdal