Bildegalleri lav
Norske lavarter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > BilderLav > Lungenever  

Lungenever
Lobaria pulmonaria
Lungenever og skrubbenever (Lobaria scrobiculata). Disse lavartene vokser ofte på samme sted.
Les om lungenever i Urtekildens planteleksikon.
Artsoversikt norske navn
Artsoversikt vitenskapelige navn

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.