Bildegalleri fjellplanter
Norske fjellplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Fjellplanter > Snauveronika  

Snauveronika
Veronica serpyllifolia
Kjempefamilien  -  Plantaginaceae
Snauveronika var tidligere plassert i maskeblomstfamilien - Scrophulariaceae
Majveronika Glat ærenpris Thyme-leaved Speedwell Quendel-Ehrenpreis
 
Systematisk oversikt over fjellplantene
Fjellplanter alfabetisk etter norsk navn
Fjellplanter alfabetisk etter vitenskapelig navn

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.