Bildegalleri fjellplanter
Norske fjellplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Fjellplanter > Tveskjeggveronika  

Tveskjeggveronika
Veronica chamaedrys
Kjempefamilien  -  Plantaginaceae
Tveskjeggveronika var tidligere plassert i maskeblomstfamilien - Scrophulariaceae
Teveronika Tveskægget ærenpris Germander Speedwell Gamander-Ehrenpreis
 
Systematisk oversikt over fjellplantene
Fjellplanter alfabetisk etter norsk navn
Fjellplanter alfabetisk etter vitenskapelig navn

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.