Bildegalleri fjellplanter
Norske fjellplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Fjellplanter > Oppdalsildre  

Oppdalsildre
Saxifraga x opdalensis
Sildrefamilien  -  Saxifragaceae
Oppdalsbräcka - - -
1
2
3
4
5
6
7
 Oppdalssildre er oppstått som en krysning mellom knoppsildre (Saxifraga cernua) og bekkesildre (Saxifraga rivularis). Planten ligner mest på knoppsildre, men kjennetegnes bl.a. på de gulbrune yngleknoppene. Oppdalssildre er kjent fra seks fjell på østsida av Drivdalen/Vinstradalen i Oppdal i Trøndelag, fra Leirtjønnkollen i sør til Sissihø i nord. Planten er knyttet til sene, overrislete snøleier og har vært regelmessig observert de siste 35 år. I denne perioden er forekomstene blitt vesentlig reduserte som følge av uttørking av snøleiene, og oppdalsildre regnes som en sårbar art i Norge. Bilde 1 og 2 ble tatt på østsiden av Brattfonnhøa i Oppdal 15/8 2009, bilde 3 og 4 ble tatt samme sted 3/8 2014, og bilde 5 og 6 ble tatt på sørsiden av Sissihøa 28/7 2010. Bilde 7 ble tatt på en litt skyggefull lokalitet på vestsiden av den nordligste toppen av Sissihø 12/7 2021, på det som er den nordligste forekomsten av oppdalssildre som er registrert i Oppdal.
Systematisk oversikt over fjellplantene
Fjellplanter alfabetisk etter norsk navn
Fjellplanter alfabetisk etter vitenskapelig navn

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.