Bildegalleri fjellplanter
Norske fjellplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Fjellplanter > Norsk vintergrønn  

Norsk vintergrønn
Pyrola rotundifolia subsp. norvegica (Pyrola grandiflora subsp. norvegica)
Lyngfamilien  -  Ericaceae
Tidligere var vintergrønn-artene plassert i en egen familie, vintergrønnfamilien - Pyrolaceae
Norskpyrola      
 
Systematisk oversikt over fjellplantene
Fjellplanter alfabetisk etter norsk navn
Fjellplanter alfabetisk etter vitenskapelig navn

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.