Bildegalleri fjellplanter
Norske fjellplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Fjellplanter > Einstape  

Einstape
Pteridium aquilinum
Einstapefamilien  -  Dennstaedtiaceae
Örnbräken Ørnebregne Bracken Adlerfarn
 Einstape er vanlig på mager jord, og vokser i enger, skog og hellende myr. Finnes mest i lavlandet, men er også vanlig i de lavereliggende fjellstrøkene, særlig i et bredt belte langs kysten.
Les om einstape som medisinplante i Urtekildens Planteleksikon.
Systematisk oversikt over fjellplantene
Fjellplanter alfabetisk etter norsk navn
Fjellplanter alfabetisk etter vitenskapelig navn

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.