Bildegalleri fjellplanter
Norske fjellplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Fjellplanter > Storrapp  

Storrapp
Poa remota
Grasfamilien  -  Poaceae
Storgröe Kæmpe-Rapgræs - Lockerblütiges Rispengras
Et godt kjennetegn på storrapp er at de nedre bladslirene er sterkt flattrykte og ru.
Storrapp er en relativt sjelden grasart med noe ujevn utbredelse i Norge. Arten finnes fra Østlandets fjellområder, over Dovre til Møre og Romsdal, Sogn, Trøndelag og spredt videre nordover til Salten-området i Nordland. I Oppdal finnes storrapp i høystaudebjørkelier, bl.a. i Drivdalen. Storrapp liker fuktige og kalkholdige vokseplasser, og finnes på skogsenger, i bekkekløfter og ved kilder. Arten går opp til skoggrensen og er i Norge funnet opp til 1000 moh. Plantene som er avbildet på denne siden ble funnet i en fuktig bjørkeskog på Fagerhaug nord for Oppdal sentrum, 600 moh.
Systematisk oversikt over fjellplantene
Fjellplanter alfabetisk etter norsk navn
Fjellplanter alfabetisk etter vitenskapelig navn

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.