Bildegalleri fjellplanter
Norske fjellplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Fjellplanter > Groblad  

Groblad
Plantago major
Kjempefamilien  -  Plantaginaceae
Groblad Glat Vejbred Greater Plantain Breit-Wegerich
 Groblad er et ugras som finnes der folk og husdyr ferdes, og det er vanlig å finne arten også i fjellet, særlig på setervoller og langs veier og stier.
Les om groblad som medisinplante i Urtekildens Planteleksikon.
Systematisk oversikt over fjellplantene
Fjellplanter alfabetisk etter norsk navn
Fjellplanter alfabetisk etter vitenskapelig navn

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.